Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van plantschadelijke organismen in België

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een systeem/webplatform ter bewustmaking, waarschuwing en melding van plantschadelijke quarantaine-organismen. Het gaat om zowel insecten, schimmels, bacteriën, virussen en nematoden (microscopisch kleine wormpjes), die (nog) niet in België voorkomen. Het is de bedoeling dit webplatform toegankelijk te maken voor alle burgers, inclusief professionelen in de land-, tuin- en bosbouw. 


Onderzoeksaanpak

Aan de hand van een analyse van bestaande waarschuwingssystemen uit binnen- en buitenland wordt een webplatform ontwikkeld. Dit systeem wordt geïntegreerd in de bestaande meldingsplatformen waarnemingen.be/observations.be. Van elk quarantaine-organisme worden duidelijke informatiefiches in beide landstalen gemaakt om op het platform te plaatsen. Om het bestaan van het platform wereldkundig te maken, worden onder meer cursussen georganiseerd voor professionelen en stellen we online lesmateriaal beschikbaar. 


Relevantie/Valorisatie

We beogen een goed onderbouwd, gebruiksvriendelijk en wijdverspreid webplatform op te richten voor de bewustmaking, waarschuwing, snelle opsporing en melding van de 'most wanted' quarantaine-organismen. Dus zij die momenteel een grote bedreiging vormen voor belangrijke teelten en openbaar groen in België. Dit systeem zal tegen het einde van het project ter beschikking worden gesteld aan de overheid, professionelen en particulieren. 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
Natuurpunt
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
AcroniemBEWARE&NOTE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1930/04/21