Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van plantschadelijke organismen in België

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

ILVO en PCS en Natuurpunt hebben de handen in elkaar geslagen om een webplatform op poten te zettenk voor de bewustmaking, snelle opsporing en melding van ‘landsvreemde’ plantschadelijke quarantaine-organismen in België. De focus ligt op Q-organismen die relatief eenvoudig te identificeren zijn (insecten) of waarvan de schadesymptomen (schimmels, bacteriën en virussen) zeer typerend en duidelijk herkenbaar zijn. Aangezien deze organismen grote economische en ecologische schade kunnen veroorzaken, is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen uitkijken voor deze Q-soorten. Hierbij denken we niet alleen aan natuurvrijwilligers, maar ook aan tuinliefhebbers, studenten, wetenschappers en professionelen in de land-, tuin- en bosbouw; kortom: iedere burger. 


Onderzoeksaanpak

Aan de hand van een analyse van bestaande waarschuwingssystemen uit binnen- en buitenland werd een webplatform ontwikkeld. Dit systeem werd geïntegreerd in de bestaande meldingsplatformen waarnemingen.be/observations.be. Op dit nieuwe platform kunt u meldingen van Q-organismen invoeren, raadplegen of registreren in het waarschuwingssysteem. Ook is het mogelijk om per e-mail op de hoogte te worden gebracht wanneer één van de quarantaine-organismen opduikt die een impact heeft op de planten waarin je interesse hebt. Via deze portaalsite vindt u ook identificatiefiches voor de doelsoorten in 3 talen : NL, FR en EN. 

Om het bestaan van het platform wereldkundig te maken, werden onder meer cursussen georganiseerd voor professionelen en stelden we online lesmateriaal beschikbaar. 

 


Relevantie/Valorisatie

Via dit waarschuwingssysteem bereiken meldingen van Q-organismen snel de bevoegde overheden en beheerders van bos- en natuurgebieden, land- en tuinbouwpercelen en openbaar groen. Professionele telers zijn evenwel verplicht om het FAVV onmiddellijk te contacteren bij elk vermoeden van een quarantaine-organisme (M.B. van 22/01/2004).

Een melding via dit waarschuwingssysteem kan leiden tot het opleggen van noodmaatregelen, zoals o.a. het kappen van bomen of vernietigen van gewassen binnen een bepaalde perimeter. Daarom is het cruciaal dat elke melding van een Q-organisme op echtheid wordt ondezocht. Daarom worden waarschuwingen pas verzonden na verificatie door deskundigen en na goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. 

Link naar de website: https://waarnemingen.be/species/Q-organismen/


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
Natuurpunt
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
AcroniemBEWARE&NOTE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1930/04/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.