Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een goedkope beoordeling van gewasopbrengst en -kwaliteitskenmerken van gewassen onder wijzigende klimaatsomstandigheden

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

CropYQualT-CEC kadert in inspanningen om als landbouwsector het hoofd te bieden aan de door het klimaat snel wijzigende teeltomstandigheden. Het concreet doel is om  vooruitgang te boeken in de huidige veredelingsprogramma's, met verbeterde methodologieën (kenmerken en protocollen) voor fenotypering. We mikken op modellen op basis van gegevens afkomstig van ‘high throughput phenotyping tools’ en laboratoriumanalyses, die gericht zijn op het voorspellen van gewasopbrengst en kwaliteitskenmerken. Binnen EU-RISE wordt een krachtig internationaal en intersectoraal netwerk gevormd rond de ontwikkeling van nieuwe technologiën voor een goedkope en betrouwbare karakterisering van ‘CROP Yield QUALity Traits’ van de doelgewassen die onder veranderende milieuomstandigheden worden geteeld (CEC).


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers maken gebruik van (close) remote sensing voor gewasmonitoring en van high throughput phenotyping onder veldomstandigheden. Dit gebeurt voor de gewassen tarwe, soja, quinoa, rijst en maïs. We identificeren veerkrachtige cultivars en moleculaire merkers gekoppeld aan betere opbrengst- en voedingskwaliteitskenmerken binnen een klimaatveranderingscontext (waterstress, verhoogde temperatuur en CO2). Voor de kwaliteitsbeoordeling evalueren we, naast UAV-gebaseerde fenotypering in het veld, ook multispectrale en NIRs technologieën. We bouwen modellen om de opbrengst en kwaliteit van de gewassen te voorspellen. De onderzoeksresultaten worden meegedeeld aan de betrokken landbouwers en de bredere landbouwsector.


Relevantie/Valorisatie

In Europa wordt enerzijds gewerkt op de bewustmaking m.b.t. de wijzigende teeltomstandigheden waarmee de landbouw te maken krijgt en anderzijds op training in regelgeving/beleidskwesties op het niveau van de boer. Van de onderzoekers in de RISE uitwisselingen wordt verwacht belangrijke informatie en technieken te laten doorstromen naar de praktijk. Er komt dus (i) internationale disseminatie van het project en de resultaten ervan, (ii) bekendmaking van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de CropYQualT-CEC-actie, (iii) opleidingen voor het personeel dat in landbouwsystemen werkt om inzicht te krijgen in de wereldwijde EU-regelgeving en de lopende inspanningen op het gebied van beleidsontwikkeling rond veranderende klimaatsomstandigheden, en (iv) optimalisatie van technieken in de landbouwsystemen op basis van de kennis in Europa om met klimaatverandering om te gaan en om de  voedselproductie tegelijk te vergroten. 


Externe partner(s)
CSIC - Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Scientificas
AcroniemCROPYQUALT-CEC
StatusNiet aangevat
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/25