ONTWIKKELING VAN PERFORMANTE METHODEN VOOR DE DETECTIE VAN HET HEPATITIS E VIRUS (HEV) IN LEVENSMIDDELEN EN STUDIE VAN HET RISICO VAN HEV IN DE VOEDSELKETEN

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Welke voedingsproducten hebben het hoogste risico voor overdracht van hepatitis E virus (HEV) naar de consument? Kunnen methoden ontwikkeld worden om de infectiviteit van HEV in te schatten? Wat is het effect van huidige vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV in risicovolle varkensvleesproducten? Momenteel is er een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en de infectiviteit/risico voor de volksgezondheid ervan aan te tonen. Dit project zal bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke methoden. Tevens zal het effect van vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV worden in kaart gebracht om tot mogelijke remediërende maatregelen te kunnen komen. 


Onderzoeksaanpak

Een eerste luik is gericht op de prioritering van varkensvleesproducten op basis van het risico voor HEV in een Belgische context. Hiervoor doen we een beroep op literatuurgegevens en op informatie afkomstig van de Belgische vleesindustrie. Een tweede luik omvat de ontwikkeling van methoden, gebaseerd op de intactheid van het genetisch materiaal en van de eiwitmantel van het virus, voor bepaling van infectieus HEV in risicoproducten. Deze producten evalueren we voor hun potentieel om infectiviteit te bepalen door vergelijking met een geschikt in vitro celcultuur systeem. In een derde luik bestuderen we het effect van vleesverwerkingstechnieken op de infectiviteit van HEV. 


Relevantie/Valorisatie

Dit project moet resulteren in alternatieve moleculaire methoden voor de bepaling van infectieus HEV in levensmiddelen. Deze methodes kunnen in de toekomst gebruikt worden door instanties bevoegd over de veiligheid van de voedselketen. De onderzoekers zorgen voor de juiste verspreiding van hun resultaten, via internationale wetenschappelijke publicaties, via advies aan beleid, via publicaties in de vorm van rapporten met verwijzing naar relevante websites, en ten slotte, naar belanghebbende groepen die zich bezighouden met de problematiek van hepatitis E en naar wetenschappelijke comités die werken rond de risico-evaluatie van hepatitis E in de voedselproductieketen.

AcroniemDECHAHEV
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1930/06/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.