Ontwikkeling van snelle beeldtechnieken voor de karakterisatie van spuitnevels

 • Nuyttens, David (Projectverantwoordelijke)
 • Vulgarakis Minov, Sofija (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit onderzoek ontwikkelt ILVO technieken van snelle beeldacquisitie en –verwerking voor de beoordeling van spuitnevels van gewasbeschermingsmiddelen. Het is de bedoeling om zo nauwkeuriger en op een niet-intrusieve manier het volledige spuitproces te karakteriseren. ILVO stelt vast dat de bestaande technieken onvoldoende houvast bieden. De karakteristieken van de spuitnevels hebben een belangrijke invloed op de precisie en de efficiëntie van toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Bij spuitdoppen is het mechanisme van druppelvorming, druppeltransport en druppelimpact complex en moeilijk te kwantificeren en te modelleren.

  Onderzoeksaanpak
  Wij ontwikkelen de beeldacquisitietechnieken en beeldverwerkingsmethoden om de spuitnevels te karakteriseren stapsgewijs. We beginnen met een single-droplet toepassing om uiteindelijk te evolueren naar een werkelijk spuittoestel. Belangrijke spuitkarakteristieken omvatten de druppelgrootte- en druppelsnelheidsverdeling, de spuitverdeling en de eigenschappen van de individuele druppels. In elke fase werken we een meetopstelling en een meetprotocol uit. Dat gebeurt via analyse van de opgenomen beelden. De resultaten vergelijken we met andere beschikbare meettechnieken.  

  Relevantie/Valorisatie
  In het kader van de afstellingsprocedure van spuittoestellen zien wij een nuttig gebruik van de nieuwe meettechniek.  Daarnaast denken we dat de constructeurs van spuittoestellen met de ontwikkelde techniek beschikken over een concrete fysisch relevante “prototyping-tool”.  Ook in verder onderzoek is de beeldacquisitie en beeldverwerking van spuitnevels toe te passen.
  AcroniemCAMERASPRAY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1128/02/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.