Oostendse Langoestine Visserij

 • Vanderperren, Els (Projectbegeleider)
 • Sys, Kim (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Kinds, Arne (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke biologische, visserijtechnische, financiëel-economische en marktgerichte stappen zijn er nodig in een strategisch plan om de langoustinevisserij in België opnieuw succesvol te maken? In welke van deze stappen kan ILVO een ondersteunende rol spelen? Dit onderzoeksproject gebeurt in een partnerschap tussen de wetenschap en de sector: ILVO, de Vlaamse Visveiling, de Belgische vissersvloot en VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en visserijmarketing). De bedoeling is om een project op te zetten om de Vlaamse langoustines te promoten bij de nationale en internationale vishandel en bij de Belgische consument.  Tot begin de jaren '90 bestond er een gespecialiseerde en bloeiende Vlaamse langoustine-visserij. Heden wordt het aanzienlijk langoustinequotum (ruim 1.200 ton) onderbenut. Uniek aan dit project is dat niet alleen de aanvoerkant wordt bekeken, maar meteen de hele marktketen.

  Onderzoeksaanpak
  De projectpartners organiseren een nationale marktstudie bij de consument en de horeca. We verzamelen de populatiegegevens en de technische visserijgegevens. We verkennen de nationale en internationale markt voor verse langoustine. We inventariseren de technische en commerciële vereisten voor de langoustinehandel. We stellen een realistische vermarktingsstrategie op. We organiseren een informatie- en communicatieluik met alle betrokkenen en met de Nederlandse lagoustinesector. We werken het promotieverhaal uit met de VLAM.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project biedt een realistische kans op een stabiele en aanvaardbare prijssetting voor de vissers die (opnieuw) met langoustine aan de slag gaan. De diversificatie van de Vlaamse vissersvloot, naast de klassieke grote boomkorvisserij, is gunstig. De risico’s voor wie overstapt naar langoustinevisserij worden geperkt: De aanvoer van langoustines vandaag is erg laag en onregelmatig. Vissers die zich willen gaan toeleggen op langoustines stoten op het probleem dat een lichte verhoging van het aanbod leidt tot een daling van de prijs. Om de uitbreiding van de langoustinevisserij een kans te geven dient daarom voldoende aandacht te gaan naar de vraagzijde van de markt. Dit project speelt daar op in en is nodig om de langoustines terug via Vlaanderen te laten vermarkten.


   
  AcroniemOOLAVIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1230/11/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.