Opbouw van een integraal ketenwaarderingsinstrument voor duurzame meervoudige valorisatietrajecten van plantaardige productie

 • Van Meensel, Jef (Projectbegeleider)
 • Mondelaers, Koen (Voormalig Onderzoeker)
 • Mertens, Anouk (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om schaarste van grondstoffen tegen te gaan, streeft men ook in Vlaanderen naar een bio-gebaseerde economie. Landbouwers en verwerkende industrie weten op dit moment nog niet hoe zij hun deze bio-gebaseerde economie kunnen vervullen. Dit doctoraat verkent zowel vanuit sociaal, ecologisch als economisch perspectief de betere valorisatie van primaire plantaardige producten binnen de bio-economie. Voorwerp van studie zijn de meervoudige valorisatietrajecten en bijbehorende arrangementen tussen bedrijven die vanaf een primair product kunnen doorlopen worden.  Het onderzoek richt zich in eerste plaats op de maïssector. Maïs kan via een breed gamma van valorisatietrajecten verwerkt worden tot zowel voeding en voeder als tot materialen en energie.

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen enerzijds een integraal ketenwaarderingsinstrument. Daarbij koppelen we monitoringstools, zoals exergetische levenscyclusanalyse (ELCA) en waardeketenanalyse (WKA), aan een agent-gebaseerd model (ABM). Vanuit het nieuwe ketenwaarderingsinstrument maken we kritische case-evaluaties van concrete combinaties van valorisatietrajecten en institutionele arrangementen. De afweging gebeurt telkens in functie van een duurzame benutting van de beschikbare maïsbiomassa in Vlaanderen.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit doctoraatsonderzoek biedt om te beginnen een basismethodologie voor het evalueren van andere gewassen dan maïs die via verschillende valorisatietrajecten kunnen worden ingezet voor de productie van voeding, voeder, materialen en/of energie. Om van de bio-gebaseerde economie een succesverhaal te maken zullen de waardeketens als geheel mee moeten evolueren, door nieuwe, slimme samenwerkingsvormen aan te gaan voor meervoudige valorisatietrajecten. Het integraal ketenwaarderingsinstrument is daarbij in staat om duurzame meervoudige valorisatietrajecten en de bijbehorende institutionele arrangementen binnen de bio-gebaseerde economie te identificeren en hun ecologische en economische impact te evalueren. We verwachten een diepergaand inzicht in de kansen die het bedrijfsleven kan benutten door de verschillende wegen in valorisatie van plantaardige productie integraal af te wegen.
  AcroniemABMELCA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/141/04/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.