Operationele dronediensten voor agrofood

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project OpsDrone verlaagt de drempel voor wie operationele dronediensten voor de agrofood sector wil ontwikkelen. Dit zijn diensten waarvoor minstens 20 dronevluchten per jaar nodig zijn, en de investering in dronetechnologie dus gerechtvaardigd is. Om deze diensten aantrekkelijk te maken moeten ze schaalbaar zijn, een garantie geven op een kwaliteitsvol product, en voldoende aangepast zijn aan de noden en werking van bedrijven aanwezig in deze sector. De doelgroep in deze is niet meteen de landbouwer maar wel de vele toeleveringsbedrijven en verwerkende industrie. 


Onderzoeksaanpak

We identificeren de relevante stakeholders  via de bedrijfsnetwerken EUKA en het Living Lab Agrifood Technology binnen ILVO. We selecteren toepassingen waar operationele diensten gevraagd worden: weerschadeverzekeringen, zaad en product onderzoek, opvolging en monitoring van kwaliteit. Verruimende suggesties naar andere toepassingen aangebracht door bedrijven worden actief mee onderzocht. We slaan de brug naar de dronesector als cruciale leverancier, aanbieder van deze diensten en voor de implementatie van de uitgewerkte draaiboeken binnen de opleiding.


Relevantie/Valorisatie

Dit project biedt de nodige steunrond nieuwe agrogebaseerde business cases. Er wordt ook slim bekeken in welke mate er transfer vanuit andere sectoren naar de agrofood industrie mogelijk is. Hiermee geven we tegengewicht aan buitenlandse bedrijven die met dronegerelateerde landbouwtoepassingen de Vlaamse markt komen veroveren.

AcroniemOPSDRONE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.