Operator 4.0: digitalisatie op de werkvloer – impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Digitalisering is aan een sterke opmars bezig in de voedingsindustrie. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo gaat de digitale transformatie hand in hand met een zogenaamde skills revolutie. Er ontstaat een verschuiving in vaardigheden, waarbij de combinatie tussen soft skills en digitale knowhow centraal komt te staan. Hierbij spelen er dan ook twee cruciale vragen: Wat zal de impact zijn van digitalisering op enerzijds de jobinhoud en anderzijds het welbevinden van de operatoren op de werkvloer? En hoe kunnen we digitale tools inzetten om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving. 


Onderzoeksaanpak

Operator 4.0 is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel bedrijven te inspireren en methodes aan te reiken om rekening te houden met de menselijke factor in hun digitalisatietraject. 


Relevantie/Valorisatie

Het project is gericht naar bedrijven gerelateerd aan de voedingssector, maar kan ook andere sectoren inspireren om de menselijke factor bij digitalisering niet te vergeten, zoals technologieaanbieders en organisatieadviseurs. 

AcroniemOPERATOR 4.0
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2030/06/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.