Opfokstrategie bij jongvee

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wat is de meest optimale voederstrategie voor dikbiljongvee tussen 6 maanden en 24 maanden oud? Welke voedersupplementen op weidegras zijn meest efficiënt en economisch gunstig? Dikbilvaarzen worden tegenwoordig voorbereid om (reeds) een eerste keer te kalven op de leeftijd van 24 maanden. Dit vergt een intensief management. Jongvee wordt traditioneel op de weide ingeschaard. Uit eerder onderzoek weten we dat de eiwitvoorziening bij dikbillen snel in het gedrang komt als er alleen een energiesupplement wordt toegediend, omdat dit supplement de grasopname verdringt. Dit onderzoek heeft tot doel om een bijkomend eiwitsupplement op punt te stellen.

Onderzoeksaanpak
We delen witblauwe dikbilvaarzen in in vergelijkbare groepen op basis van gewicht en leeftijd. We zetten ze op permanent grasland op een leeftijd van 5 tot 10 maanden. We organiseren empirische voedersupplementproeven (energie- en eiwitsupplementatie) met een combinatie van verschillende voedermiddelen, waarvan we de geschiktheid evalueren. Uit eerdere proeven bleek dat een supplement van 80% bietenpulp en 20% sojaschroot goede resultaten gaf. Vanuit duurzaamheidsoogpunt zoeken we nu naar alternatieve eiwitbronnen voor sojaschroot (bestendig sojaschroot, DDGS, …). We zoeken verbanden tussen de aard van het supplement en bepaalde bloedmetabolieten. We gaan na of jonge vaarzen niet beter af zijn wanneer ze tijdens de eerste zomer op stal gehouden worden.

Relevantie/Valorisatie
Vroegere resultaten toonden aan dat Witblauwe dikbilvaarzen best op de leeftijd van 24 maanden kunnen kalven mits een passende ontwikkeling. De besparing door vrouwelijk fokvee vroeger te laten kalven, betekent dat er tot aan de eerste kalving minder arbeid, minder omlopend kapitaal en minder voeder nodig is. Deze voederbeperking zal tevens bijdragen tot een beperking van de methaanuitstoot en het broeikaseffect. De onderzoeksresultaten worden op 2 niveaus verspreid: via wetenschappelijke publicaties en/of internationale wetenschappelijke congressen, en via studiedagen en voorlichting waarmee we de veehouder rechtstreeks of onrechtstreeks bereiken.

Externe partner(s)
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemJONGSTRA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.