Opfokstrategie bij kalveren

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kunnen we de opfokstrategie van dikbilkalveren gedurende hun eerste 6 levensmaanden zo optimaliseren dat de kans op sterfte vermindert, dat tegelijk de dagelijkse groei minstens op 0,6 kilo ligt en dat de kostprijs en arbeidstijd zo laag mogelijk blijven? Witblauwe dikbilkalveren zijn erg waardevol. De huidige opfok heeft nadelen: Het kalf laten zogen is meer uitzondering dan regel.  Bij vaarsjes is een eerste kalving op ±24 maanden is aan te raden, wat een intensieve opvolging vraagt van de boer. Het verstrekken van (kunst)melk is arbeidsintensief en een pak duurder dan krachtvoer en ruwvoer. Het vroeg spenen mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van het kalf. Doel van dit onderzoek is om vroeger te kunnen spenen via een passende voeding.

Onderzoeksaanpak
Wij delen pasgeboren kalveren in, in vergelijkbare groepen op basis van hun gewicht. We stellen behandelingen op die erop  gericht zijn om de kalveren vroeger te spenen. We stellen empirisch vast of het haalbaar is 1. om op verschillende leeftijden te spenen door de speenleeftijd te koppelen aan de krachtvoeropname, 2. om één melkbeurt te verstrekken i.p.v. de klassieke 2 beurten per dag, 3. om krachtvoer toe te dienen dat de opname versnelt en waarin wij een optimale keuze van grondstoffen maken. We registreren de groei, gezondheid, sterfte-incidentie, gewichtstoename, en andere factoren die kunnen gerelateerd worden aan de voederstrategie. We organiseren demoprojecten om de kalversector te betrekken bij de (tussentijdse) onderzoeksresultaten.

Relevantie/Valorisatie
Studies tonen aan dat er een groot verschil bestaat op vlak van arbeidsinkomen tussen de betere en de zwakkere vleesveebedrijven. De bedrijven met de slechtste resultaten zijn gekenmerkt door een kalversterfte tijdens de eerste 6 levensmaanden die ±4 keer groter is dan gemiddeld op de best scorende bedrijven. Het onderzoek naar de kalversterfte zal bijgevolg een grote hefboom bieden om economisch de inzet van productiemiddelen veel efficiënter te gebruiken. Hierdoor zal de veehouder ook veel meer voldoening halen uit zijn werk. Kalveren vroeger spenen betekent dat duurdere kunstmelk vervangen wordt door goedkoper krachtvoer en ruwvoer.

Financiering
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

Externe partner(s)
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemKALFVOED
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …