Opportuniteitsstudie voor een stedelijk georiënteerde plattelandsontwikkeling in de eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

 • Erbout, Nathalie (Voormalig Onderzoeker)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het doel van dit onderzoek is om een ontwikkelingsvisie op te maken voor het studiegebied in de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai in relatie tot de verstedelijkte ruimte. De kern van het onderzoek betreft een verkenning van de mogelijkheden van een ontwikkelingsgerichte sturing voor de rurale ruimte in het Vlaamse deel van de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai. Hierbij poogt men na te gaan wat de aanwezigheid van stedelijke markten, infrastructuren en behoeften genereert aan bijkomende opportuniteiten voor de economische ontwikkeling van de rurale ruimte en hoe dit kan worden aangepakt. Deze probleemstelling wordt benaderd met een bijzondere aandacht voor stadslandbouw wat in deze opdracht omschreven wordt als “ruraal ondernemerschap dat afgestemd is op nabije stedelijke behoeftes” (omvattende zowel agrarische als niet agrarische activiteiten waaronder ook toeristisch-recreatieve, zorg,…).

  Onderzoeksaanpak
  Het opmaken van de visie gebeurt in drie fases. In een eerste fase wordt de bestaande economische en ruimtelijke dynamiek in beeld gebracht. Dit gebeurt door analyse van verschillende databanken zoals de landbouwtelling van het NIS en de verrijkte kruispuntdatabank, interviews en literatuurstudie. In een tweede fase wordt vanuit de beschreven dynamieken een visie ontwikkeld op de mogelijkheden van stadslandbouw en stadsnabije landbouw in de Eurometropool. Tenslotte wordt in de laatste fase een voorstel van instrumentaria en randvoorwaarden geformuleerd die moeten toelaten om de visie te implementeren.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project draagt bij aan de visievorming omtrent opportuniteiten voor de economische ontwikkeling van de peri-urbane ruimte. Dit gebeurt specifiek voor de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai, maar ondersteunt ook de visievorming in andere peri-urbane gebieden.
  AcroniemSTADLAND
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/121/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.