Optimaal gebruik en valorisatie van Cichorium biomassa

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project CichOpt mikt op bioraffinage van alle mogelijke beschikbare Cichorium biomassastromen (vb. wiltloof, cichorei, radicchio, andijvie). Bedoeling is om uit de reststromen duurzame extra grondstoffen te halen. De bio-gebaseerde productontwikkeling kan veel kanten uit (veel mogelijke componenten en toepassingen), maar de onderzoekers richten zich op die functionaliteiten en bio-activiteiten in de Cichorium biomassa die een hoge economische waarde hebben. Dat is realistisch want de meeste soorten zijn rijk aan een brede set van voedingsvezels, suikers en secundaire metabolieten zoals sesquiterpenelactonen en polyfenolen. De bredere onderliggende doelstelling is om de ontwikkeling van een biogebaseerde EU economie te bevorderen, die duurzaam en klimaatbestendig is.


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers maken gebruik van de meest geavanceerde 'omics' technologieën en slim ontworpen bioraffinage concepten. Het doel is om maximaal te integreren: bijvoorbeeld tegelijk milieu- en energiezuinige verwerkings-, en extractie- en zuiveringstechnologieën. We voeren een adequate LCA- en TEA-analyse uit die ons een solide basis biedt om finaal de beste concepten te selecteren.


Relevantie/Valorisatie

Cichorium-gewassen blijken vanuit agronomisch en vanuit bio-economisch oogpunt potentieel te bezitten: ze geven een goede opbrengst, zijn  klimaatbestendigheid en ze zouden de traditionele EU-gewasrotatie kunnen aanvullen. Tegelijk is in het project aangetoond dat vanuit deze biomassa interessante bio-gebaseerde producten kunnen worden geproduceerd. Er is onder meer gewerkt aan nieuwe foodtoepassingen zoals witloofbier en  witloofgin, met de geëxtraheerde bitterstoffen uit het witloof. Er zijn eveneens veelbelovende functionele voedingsvezelbereidingen op punt gesteld. De waterige extracten blijken ten slotte anti-microbiële en biostimulant activiteiten mogelijk te maken. 


Externe partner(s)
Inagro
Nationale Proeftuin voor Witloof
AcroniemCICHOPT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1830/06/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.