Optimaal gebruik en valorisatie van Cichorium biomassa

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project CichOpt mikt op bioraffinage van alle mogelijke beschikbare Cichorium biomassastromen (vb. wiltloof, cichorei, radicchio, andijvie). Bedoeling is om uit de reststromen duurzame extra grondstoffen te halen. De bio-gebaseerde productontwikkeling kan veel kanten uit (veel mogelijke componenten en toepassingen), maar de onderzoekers richten zich op die functionaliteiten en bio-activiteiten in de Cichorium biomassa die een hoge economische waarde hebben. Dat is realistisch want de meeste soorten zijn rijk aan een brede set van voedingsvezels, suikers en secundaire metabolieten zoals sesquiterpenelactonen en polyfenolen. De bredere onderliggende doelstelling is om de ontwikkeling van een biogebaseerde EU economie te bevorderen, die duurzaam en klimaatbestendig is.


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers maken gebruik van de meest geavanceerde 'omics' technologieën en slim ontworpen bioraffinage concepten. Het doel is om maximaal te integreren: bijvoorbeeld tegelijk milieu- en energiezuinige verwerkings-, en extractie- en zuiveringstechnologieën. We voeren een adequate LCA- en TEA-analyse uit die ons een solide basis biedt om finaal de beste concepten te selecteren.


Relevantie/Valorisatie

Cichorium-gewassen bezitten vanuit agronomisch oogpunt potentieel: ze geven een goede opbrengst, zijn  klimaatbestendigheid en ze zouden de traditionele EU-gewasrotatie kunnen aanvullen. De ontwikkelde bio-activiteitsgestuurde proces- en productontwikkeling resulteert naar verwachting in innovatieve concepten die nuttig zijn voor een breed scala van actoren in de toekomstige biogebaseerde economie, dus zowel voedsel- en dranktoepassingen, als niet-voedingsmiddelen zoals cosmetica en biomaterialen. De strategische interactie met alle relevante stakeholders vanaf het begin garandeert wellicht een maximale valorisatie van de verkregen resultaten en een effectieve verspreiding van de resultaten van CichOpt. 


Externe partner(s)
Inagro
Nationale Proeftuin voor Witloof
AcroniemCICHOPT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1830/06/21