Optimale aminozuurgehaltes in varkensvoeders

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Gespeende biggen en mestvarkens worden gevoederd met een samengesteld voeder waarin verschillende grondstoffen zijn verwerkt. Elk van die grondstoffen brengt aminozuren (de bouwstenen van eiwit) aan. De hoeveelheid van de aminozuren, en de verhouding ertussen heeft een effect op de groeiprestaties van de dieren. Dit project onderzoekt op gedetailleerde wijze de aminozuurbehoeftes en interacties tussen aminozuren bij biggen en vleesvarkens. Doel is om de voedernormen voor deze dieren precies en volgens de leeftijd en het geslacht van het dier te kunnen bijsturen.

Onderzoeksaanpak
ILVO-DIER voert zoötechnische proeven uit bij biggen en vleesvarkens. Hierbij worden verschillende aminozuurniveau's verstrekt aan de dieren en worden hun groeiprestaties (dagelijkse groei, voederconversie, karkaskwaliteit) gemeten. Gedetailleerde registratie van de hoeveelheden en samenstelling van het opgenomen voeder per dag, en van de dagelijkse groei zijn basisvoorwaarden om de statistische verwerking van de resultaten te realiseren.

Relevantie/Valorisatie
De varkenssector wordt op dit moment gekenmerkt door schommelende voederprijzen en lage prijzen voor het eindproduct. Hierdoor komt de rendabiliteit op veel bedrijven in het gedrang. Een betere kennis van de aminozuurbehoeftes van biggen en vleesvarkens zal leiden tot een grotere accuraatheid in de voedersamenstelling, wat de zoötechnische prestaties ten goede komt en ook de uitstoot van nutriënten vermindert.
AcroniemVARKAMIN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …