Optimalisatie en bepaling van de houdbaarheid van pladijs opgeslagen in tubs.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project mikt op een zeer specifieke verbetering in de visverwerking: het transporteren van pladijs in een verbeterde soort ijskist. Voor de grote kopers/fileerders van pladijs ambieert de visveiling een meer optimale dienstverlening met een aangepast logistiek proces. Het transport van de pladijs van de veiling naar de kopers gebeurt beter in tubs dan in de klassieke viskisten. ILVO onderzoekt daarom de optimale bewaar- en transportcondities, evenals de houdbaarheid van pladijs in tubs. Ook de voedselveiligheid is een belangrijk aspect.

  Onderzoeksaanpak
  In een aantal tubs plaatsen we temperatuurloggers die gedurende heel het transport en behandelingsproces van de pladijs de koudeketen opvolgen. We sporen eventuele temperatuurschommelingen op. Deze schommelingen zijn de grootste oorzaak van de vermindering van  houdbaarheid en veiligheid van het product. Aan de hand van de metingen optimaliseren we de opslagcondities van vis opgeslagen in tubs (630 l). We vergelijken het effect van het transport in tubs met opslag in klassieke viskisten. We voeren een houdbaarheidsexperiment uit om na te gaan hoe lang vis in tubs kan bewaard worden. Daarbij hoort een microbiologische studie. Deze levert data op over de te garanderen voedselveiligheid.  

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project om de bewaring en het transport van pladijs te optimaliseren en de houdbaarheid te bepalen heeft ongetwijfeld een grote praktische meerwaarde voor de handel in visserijproducten en dus voor de visserijsector in het algemeen. Het eindrapport wordt een leidraad voor de sector om zichzelf te verbeteren. In de wetenschappelijke wereld worden de resultaten in een A1 publicatie gegoten, wat internationale verspreiding garandeert.
  AcroniemQUALITUBFISH
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/07/1531/12/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.