Optimalisatie van de spuitapparatuur en –techniek in sierteeltgewassen

 • Nuyttens, David (Projectverantwoordelijke)
 • Foqué, Dieter (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen gebruiken siertelers veelal spuitlansen of –pistolen bij hoge spuitdrukken en -volumes. Deze technieken resulteren echter in hoge blootstellingsrisico's voor toepasser en milieu, een niet uniforme verdeling van de spuitvloeistof in het gewas en hoge arbeidskosten.


  Daarom hebben siertelers nood aan informatie omtrent efficiëntere toepassingstechnieken zoals spuitboomsystemen. Dit project levert de antwoorden. Hoe moeten spuitboomsystemen correct gebruikt worden? Wat is hun efficiëntie? Hoe zit het met spuitdruk en spuitvolume? Welke risico’s op ongewenste blootstelling lopen de toepasser en het  milieu? In welke mate verdeelt de spuitvloeistof zich uniform op het gewas?

  Onderzoeksaanpak
  We voeren depositietesten uit met diverse spuittechnieken in verschillende serreteelten zowel onder laboratorium- als onder veldomstandigheden.  We vergelijken de resultaten van horizontale en verticale spuitboomprototypes met die van de traditionele spuitlans en -pistool. Voor de spuitboomsystemen bestuderen we het (gecombineerde) effect van doptype, spuitdruk, druppelkarakteristieken, spuithoek, spuitvolume en luchtondersteuning op de verdeling en de penetratie van de spuitnevel in het gewas.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit werk toont aan dat spuitbomen over het algemeen aanleiding geven tot een uniformere bedekking en hogere deposities dan de traditionele spuitlansen en -pistolen. Hierdoor dalen de benodigde spuitvolumes, de verliezen naar het milieu en de risico’s voor de toediener. Bijgevolg hebben spuitbomen een potentieel om het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in serreteelten te optimaliseren met het oog op een duurzamer gebruik. Daarnaast zijn de resultaten van dit onderzoek een belangrijk hulpmiddel om meer telers te overtuigen van de goede werking van spuitboomtechnieken. Er zijn enkele makkelijk aanpasbare, handmatig getrokken spuitboomprototypes gebouwd.
  AcroniemGREENHOUSESPRAY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/061/01/11

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.