Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Welke voor- en nadelen en problemen zien de varkenshouders die als voorloper zijn overgeschakeld op het houden van intacte beren en immunocastraten? Welke best practices bestaan er rond omgaan met verhoogd agressief of seksueel gedrag bij deze dieren of op vlak van de productieresultaten? Hoe evalueren we in de praktijk de verschillende mogelijkheden qua afleidingsmateriaal en schuilmogelijkheden, afleverstrategie, voeding en lichtschema’s? Welke ervaringen zijn er ivm het tijdstip van vaccinatie bij immunocastratenen ivm de invloed van het aantal voederplaatsen op zoötechnische resultaten? Dit onderzoek heeft een praktische bedoeling: kennis delen in de sector, door die varkensbedrijven te bestuderen waar ze al niet-gecastreerde mannelijke varkens produceren. Op heden gaat het om 15% van alle geslachte beren in Vlaanderen. Sinds 2009 werd op vraag van verschillende retailers in België afzet gecreëerd voor vlees van intacte beren en immunocastraten. Tot voor kort werden alle mannelijke biggen op de Vlaamse varkensbedrijven onverdoofd chirurgisch gecastreerd om berengeur te vermijden, maar in 2018 schakelt de ganse varkenshouderij om naar het afmesten van intacte beren of immunocastraten.


   

  Onderzoeksaanpak
  We bevragen uitgebreid de reeds omgeschakelde bedrijven over het houden van intacte beren en immunocastraten. We inventariseren welke problemen en voor- en nadelen er optraden tijdens en na de omschakeling. We stellen aan de hand van de best werkende praktijken een begeleidingstraject op voor de nog niet omgeschakelde bedrijven.  We geven inzage in de effecten op management (tav gedrag van de varkens, en productieresultaten). We organiseren minstens twee demo’s op proefbedrijven, waar specifiek kennis is opgebouwd rond het tijdstip van vaccinatie bij immunocastraten, de invloed van het aantal voederplaatsen op zoötechnische resultaten en de agressie(beheersing) bij intacte beren. Daarnaast worden ook 3 demo’s uitgevoerd op verschillende praktijkbedrijven.

  Relevantie/Valorisatie
  In de varkenskweek staat men acuut voor een belangrijk veranderingsproces op het vlak van dierenwelzijn: het niet langer chirurgisch castreren van de mannelijke biggen.  Met dit project halen de onderzoekers de eerste productieervaringen van de Vlaamse voorloperbedrijven naar boven, om de kennis vervolgens intensief en gestructureerd te delen. Heel de varkensketen krijgt de kans om quasi vanaf de werkvloer te vernemen hoe het houden van intacte beren en immunocastraten optimaal kan op vlak van dierengedrag, zoötechnische resultaten en karkasresultaten door vb.  Het management slim aan te passen. We plannen om de kennis te verspreiden via studiedagen, nieuwsbrieven, brochures en vulgariserende artikels. We organiseren ook interactieve overlegsessies om varkenshouders die overgeschakeld zijn en zij die willen overschakelen te laten dialogeren over aspecten van management en bedrijfsresultaten.


   

  Financiering
  Vlaamse Overheid - L&V ADLO

  Externe partner(s)
  Boerenbond
  Broederschool Biotechnische en Sport Sint-Niklaas
  Hogeschool Gent
  KATHO-HIVB
  KHK - Katholieke Hogeschool Kempen
  Proef- en vormingscentrum vd Landbouw
  VLTI
  AcroniemVLEVACINIM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/07/1330/06/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.