Optimalisatie Viskwaliteit verre visgronden

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kan wild gevangen vis nog beter bewaard worden tijdens de opslag in het ruim van het schip en tijdens het lange afstandstransport tussen de (buitenlandse) haven en de visveiling in België? Met deze onderzoeksvraag willen de wetenschappers praktijkgericht meewerken aan een meer duurzame, kwalitatieve en rendabele visserij in Vlaanderen. Ondermeer met detailstudies over de temperaturen in de koudeketen en de al dan niet bederfreacties op de temperatuurschommelingen wordt gezocht naar een langere houdbaarheid van de vis. De uiteindelijke bedoeling is aanbevelingen te geven aan de visserijsector om de opslagmethode aan boord en tot aan de veiling te optimaliseren.  

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoek gebeurt in 3 werkpakketten. Gedurende verschillende weken volgen we ladingen vis vanaf het schip, met temperatuurloggers in het ruim en in de vrachtwagens. Daaruit zijn temperatuurschommelingen en eventueel te hoge temperaturen af te leiden. In een tweede werkpakket gaan we na hoeveel ijs afsmelt bij verschillende opslagcondities en hoe snel de vis koelt gedurende de eerste uren van de opslag in ijs. In een derde werkpakket voeren we een aantal experimenten uit waarbij we gecontroleerd simuleren hoe diep en hoe lang de koudeketen wordt onderbroken. Via die experimenten doen we een precieze inschatting van het effect op de kwaliteit.

  Relevantie/Valorisatie
  Indien het project erin slaagt om het wegtransport te optimaliseren voor een verbeterde houdbaarheid en richting een verhoogde capaciteit, is dat een opportuniteit voor een duurzame visserij. Dit wordt nagestreefd door het opvolgen en het analyseren van de koudeketen, het meten van het kwaliteitsverlies en de optimalisatie van het behoud van de versheid door de gepaste ijsbehandeling. Het eindrapport is wellicht een leidraad voor de sector om zichzelf te verbeteren. In de wetenschappelijke wereld worden de resultaten in een A1-publicatie gegoten, wat internationale verspreiding garandeert.
  AcroniemOPTIMAVIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1330/09/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.