Optimaliseren van kringloopsluiten via samenwerking tussen groentetelers en rundveehouders

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In welke mate kunnen groentetelers en rundveehouders beter samenwerken rond reststromen van de groenteteelt en rond vb. teeltrotaties, om de kringloop te sluiten en op die manier de wederzijdse efficiëntie verbeteren? In dit project VEGCAT creëerde ILVO een operationele groep van voornamelijk West-Vlaamse groentetelers en rundveehouders samen met Inagro en enkele industriële partners. Doel was het in kaart brengen van de mogelijkheden om groentenbiomassa, die niet (meer) geschikt is voor menselijke consumptie, als voeder te gebruiken. Concreet ging het over gewasresten van spruiten als component in het rantsoen voor rundvee. Wat is de voederwaarde? Kan men ze langer bewaren door ze samen in te kuilen met andere voedermiddelen? Hoe zit het met oogst, verwerking, bewaring, wetgeving, logistiek, rendabiliteit, etc.? Een achterliggend motief van het project is een (nog) optimaler gebruik van de beperkt beschikbare hoeveelheid landbouwgrond met aandacht voor optimale teeltrotaties, opbrengst en ziektedruk in functie van een meer competitieve, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Onderzoeksaanpak
We ontwerpen een samenwerking in de operationele groep met een aantal Vlaamse groentetelers en rundveehouders, met bouwers van groentenoogstmachines en met experten van o.a. ILVO en Inagro. In werkpakket 1 inventariseren we bestaande kennis rond problemen en uitdagingen om gewasresten te benutten als rundveevoeding, uit de onderzoeksliteratuur en uit de praktijk van de landbouwbedrijven binnen de groep. In werkpakket 2 analyseren we een aantal partijen spruitstokken op hun voederwaarde. We bestuderen kritisch de mogelijkheid om deze groentenresten in te kuilen met andere grondstoffen die in dezelfde periode als de ontstane reststromen beschikbaar zijn en die ook kostenefficiënt kunnen ingezet worden. Op basis van deze acties identificeren we onderzoeks- en kennisvragen voor vervolgonderzoek. 

Relevantie/Valorisatie
De resultaten zijn inmiddels bekend: Spruitstokken als component in de rundveevoeding zijn geen goed idee. De onderzoekers van dit project adviseren de groententelers/spruittelers om op zoek gaan naar een alternatieve valorisatie, eventueel buiten de landbouw, misschien de papierindustrie. De resultaten zijn verwerkt in een eindbrochure en ze zijn voorgesteld op studiedagen en op een internationaal congres. 

Deze operationele groep past in het kader van de EU-maatregel: “Europees partnerschap voor innovatie (EIP)”. Het project is gefinancieerd door de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor landbouwontwikkeling. 

Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO
AcroniemVEGCAT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1731/08/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.