Optimizing performance and welfare of fattening pigs using High radio Frequency Identification (HF RFID) and synergistic control on individual level

 • Maselyne, Jarissa (Doctoraatsstudent)
 • Van Nuffel, Annelies (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Hoe kunnen we automatisch en vroegtijdig problemen bij een individueel vleesvarken in groepshuisvesting detecteren, via het eet- en drinkpatroon? Om rendabel te kunnen zijn, moeten de varkenshouders uiterst efficiënt produceren. Hiervoor dient de varkenshouder elk individueel dier nauw op te volgen om ziektes en gedragsproblemen, en daaruit volgende verminderde groei en economisch verlies tot een minimum te beperken. Eén van de beste indicatoren voor de productiviteit, de gezondheid en het welzijn van vleesvarkens is hun eet- en drinkpatroon, omdat dit als eerste wijzigt bij ziekte of welzijnsproblemen. Automatische registratie van deze patronen voor individuele vleesvarkens in groepshuisvesting en bijhorende systemen om deze data te interpreteren kunnen de varkenshouder belangrijke informatie verschaffen over zijn dieren en hem toelaten om tijdig in te grijpen.

  Onderzoeksaanpak
  In het voorgestelde project worden eerst RFID (radio-frequentie identificatie) sensoren ontwikkeld en gevalideerd voor de individuele opvolging van het eet- en drinkpatroon van vleesvarkens in groepshuisvesting. Tijdens praktijkrelevante productierondes wordt het tijdsafhankelijk verloop, de normale variatie en de abnormale variatie (veroorzaakt door gezondheids-, welzijns- en productiviteitsproblemen) van deze patronen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van het concept van Synergistische Controle worden deze data dan geïnterpreteerd: elk varken wordt als zijn eigen referentie beschouwd en te sterke afwijkingen van deze referentie (abnormale variatie) worden gedetecteerd. Het sensorsysteem en de Synergistische Controle worden samengevoegd om een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen. Wij valideren het vroegtijdig waarschuwingssysteem tijdens online gebruik gedurende enkele productierondes en we evalueren de geschiktheid voor detectie van problemen bij individuele varkens.

  Relevantie/Valorisatie
  Het sensorsysteem en de Synergistische Controle samen vormen een nieuwe tool, het zogenaamd vroegtijdig waarschuwingssysteem, dat een alarm geeft aan de varkenshouder wanneer er abnormale variatie in het eet- of drinkpatroon van een bepaald varken optreedt, veroorzaakt door welzijns-, gezondheids- of productiviteitsproblemen. De visuele controle die op de varkensbedrijven nu problemen achterhaalt krijgt er een technisch middel bij dat toelaat elk individueel dier nauwgezet op te volgen en gerichter actie te ondernemen.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  ASE - Aarhus School of Engineering
  Georg-August Universität Göttingen
  ISMB - Istituto Superiore Mario Boella
  KULeuven - Dept. Biosystemen
  AcroniemPIGWISE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1131/08/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.