Opvolging van Invasieve uitheemse soorten: valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het inmiddels afgelopen project TrIAS is erin geslaagd om kennisdeling en transparante workflows te creëren tussen alle Belgische actoren die te maken hebben met invasieve uitheemse soorten. Dat zijn door de mens gewild of ongewild geïntroduceerde soorten die de lokale ecosystemen bedreigen, en belangrijke verliezen aan biodiversiteit in het ecosysteem kunnen veroorzaken.  Voor de start van dit project bestonden er uiteraard protocollen voor risicobeoordeling, een vroeg waarschuwingssysteemeen, een register van experten en beheerders, en andere beleidsinitiatieven. Maar de doorstroming van gegevens naar wetenschap en beleid was onvolmaakt door de veelvuldige en gefragmenteerde bronnen.  Het doel was dus om Open Science-workflows in alle partner organisaties te implementeren zodat de hele biodiversiteitsmonitoring optimaliseerde.

Onderzoeksaanpak

Alle data (soortenlijsten en observaties) rond invasieve soorten in het terrestrisch en aquatisch milieu zijn opgespoord, bewerkt en ontsloten als open data. TrIAS heeft gezorgd voor reproduceerbare, open en geautomatiseerde workflows. Vanuit deze open data zijn ook bepaalde indicatoren voor invasieve exoten ontwikkeld, zodat opvolging en detectie meer geautomatiseerd kan gebeuren. Er zijn tweeëntwintig risicobeoordelingen van opkomende uitheemse soorten (waarvan voor 4 mariene soorten) in België uitgevoerd.Relevantie/Valorisatie

De verwezenlijkingen van TrIAS betreffen gepubliceerde gegevens, herhaalbare workflows, opgeleide wetenschappers, wetenschappelijke publicaties en beleidsrelevante informatie. TriAS mag een groot succes heten: we creëerden een volledig geïntegreerde stroom van gegevens en informatie over invasieve soorten in België om de besluitvorming over invasieve uitheemse soorten te ondersteunen. Bovendien toont België hier hoe organisaties kunnen samenwerken om zo’n geïntegreerde stroom te creëren. Alle outputs van TriAS zijn open beschikbaar voor gebruik en hergebruik, en kunnen overal worden hergebruikt voor de monitoring van biodiversiteit. Er zijn evenwel nog verbeteringen mogelijk om het proces te versnellen en de infrastructuur gebruiksvriendelijker te maken. De resultaten geschikt maken voor de behoeften van alle belanghebbenden blijft een aandachtspunt. De marine partners in TrIAS (ILVO and VLIZ) gebruiken de aanpak alvast blijvend voor een efficiëntere opvolging en beheer van alien species in het mariene ecosystem. daardoor worden eventuele beleidsvragen gerichter en sneller beantwoord.

AcroniemTRIAS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/12/1630/09/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Invasiebiologie
  • Dierlijke ecologie
  • Mariene ecologie
  • Biologie van ongewervelden
  • Milieumanagement
  • Milieumonitoring
  • Aquatische biologie
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Conservatie en biodiversiteit

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.