Opvolging van Invasieve uitheemse soorten: valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Invasieve uitheemse soorten (door de mens gewild of ongewild geïntroduceerde soorten die de lokale ecosystemen bedreigen) kunnen belangrijke verliezen aan biodiversiteit in het ecosysteem veroorzaken. De afgelopen jaren heeft België al verschillende tools ontwikkeld om het beleid rond geïntroduceerde soorten te ondersteunen, zoals een register van experten en beheerders, protocollen voor risicobeoordeling en een vroeg waarschuwingssysteem. Maar de veelvuldige en gefragmenteerde bronnen vertragen nog vaak de doorstroming van gegevens naar wetenschap en beleid. Dit project TrIAS (IAS staat voor 'Invasive Alien Species') heeft als doel om een datagedreven workflow van de relevante informatie te realiseren. 

 

Onderzoeksaanpak

Alle data (soortenlijsten en observaties) rond invasieve soorten in het terrestrisch en aquatisch milieu worden opgespoord, bewerkt en ontsloten als open data. TrIAS mikt op reproduceerbare, open en geautomatiseerde workflows. Vanuit deze open data worden ook bepaalde indicatoren voor invasieve exoten automatischer opgevolgd en opkomende soorten worden gedetecteerd. Er gebeuren risico-evaluaties, bijvoorbeeld via geavanceerde risicomodellen en kaarten voor een aantal opkomende exoten.Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat we beter de vinger aan de pols kunnen houden van de evoluties en progressies inzake mariene uitheeme soorten (AS). Zowel de identificatie van opkomende soorten als de inschatting van hun huidige en toekomstige dreigingscapaciteit (risico) verloopt vermoedelijk sneller, juister en meer gestructureerd. TrIAS maakt het mogelijk om het beleid tijdig(er) te informeren. Er zijn evidente voordelen aan de geplande open data-infrastructuren en de ‘open wetenschap’. We verhogen de interoperabiliteit, herhaalbaarheid en duurzaamheid door internationale standaarden voor biodiversiteit te gebruiken. De verwachte (nodige) aanpassingen aan toekomstige eisen in een evoluerend IAS-beleidslandschap, zowel lokaal als internationaal, worden mogelijk. De partners ILVO en VLIZ hebben het plan om dit te gebruiken en  toe te passen in relatie tot het mariene ecosysteem, waardoor het monitoren en managen efficiënter kan verlopen, en waardoor eventuele beleidsvragen gerichter worden beantwoord.


AcroniemTRIAS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/12/1630/09/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Invasiebiologie
  • Dierlijke ecologie
  • Mariene ecologie
  • Biologie van ongewervelden
  • Milieumanagement
  • Milieumonitoring
  • Aquatische biologie
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Conservatie en biodiversiteit