Patuline in appelproducten: opheldering van de biosyntheseweg en ontwikkeling van preventieve maatregelen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader

  Patuline is het belangrijkste mycotoxine in de appelteelt en appelverwerkende industrie. De patuline wordt veroorzaakt door de schimmel Penicillium expansum. Het onderzoeksproject PATPOM heeft tot doel om de externe factoren in kaart te brengen die de groei van P. expansum beïnvloeden. Tegelijk bestuderen we ook de biosynthese en de stabiliteit van patuline.


  Onderzoeksaanpak

  In de eerste fase van dit project (uitvoering op het INRA-Toulouse) is onderzocht wat de invloed is van omgevingsfactoren op (1) de groei en morfologie van P. expansum, (2) daaraan gekoppeld de invloed op de in vitro productie van secundaire metabolieten (waaronder patuline) en (3) op de virulentie van de schimmel na inoculatie van appels. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de rol van het Velvet gencomplex. In een tweede luik (uitvoering op ILVO) is er gefocust op het gedrag van patuline bij de verwerking van appels tot troebel appelsap. Met name is bestudeerd wat de invloed is van zuurstof, alsook van toevoeging van ascorbinezuur en van opslag/verpakking op het gehalte en de stabiliteit van patuline.


  Relevantie/Valorisatie

  De in vitro groei van P. expansum en de productie van secundaire metabolieten (vb. patuline) blijkt negatief beïnvloed te worden bij uitschakeling van het veA gen. Toevoeging van ascorbinezuur reduceert de patulineconcentratie in gecontamineerd, troebel appelsap met vorming van minder toxische afbraakproducten. Aanwezigheid van zuurstof en bewaring bij kamertemperatuur blijken dit proces te bevorderen. De resultaten bekomen tijdens dit onderzoeksproject bieden zowel fundamentele als praktijkrelevante wetenschappelijke informatie omtrent de mogelijke invloeden van externe factoren op de groei/morfologie van Penicillium expansum en de stabiliteit van het mycotoxine patuline in troebel appelsap. Naast de publicatie van de data in peer-reviewed tijdschriften, zijn de resultaten ook voorgesteld op internationale congressen. Het geheel heeft ten slotte geresulteerd in een doctoraatsproefschrift.

  AcroniemPATPOM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1731/08/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.