Phytophthoraresistentie bij azalea

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit project werken de onderzoekers op een oplossing voor de veredeling naar ziekteresistente cultivars in azalea. Het is de bedoeling om in een vroeg stadium van het veredelingsprogramma van azalea systematisch alle potentiële nieuwe cultivars te testen op gevoeligheid voor Phytophthora citricola. Dat gebeurt door een biotoets te ontwikkelen en te laten gebruiken, die het onderscheid kan maken tussen gevoelige en minder gevoelige planten. Phytophthora citricola is een schimmelziekte die heel wat schade kan aanrichten in de teelt van azalea. Uit de praktijk is gebleken dat de gevoeligheid voor de ziekte erg cultivarafhankelijk is.

  Onderzoeksaanpak
  We doorlopen alle stappen om een test -een biotoets - te ontwikkelen die het verschil zichtbaar maakt tussen gevoelige en minder gevoelige cultivars. Gewortelde stekken worden ingesneden en dit snijvlak wordt geïnfecteerd met zoösporen. De zoösporen dringen de plant binnen. De stekken worden bruin vanaf het snijvlak naar beneden toe. In het veredelingsprogramma van azalea testen we vervolgens systematisch alle nieuwe selectienummers verscheidene malen op hun gevoeligheid voor de schimmel. De resultaten worden vergeleken met enkele controle cultivars waarvan de gevoeligheid of resistentie goed gekend is. Alle selecties die slecht scoren worden verwijderd uit het selectieprogramma.

  Relevantie/Valorisatie
  De azalea is een belangrijk Oost-Vlaams sierteeltproduct. De productiewaarde van de teelt van azalea bedroeg in 2010 50.1 miljoen euro. Er is een Europese richtlijn die bepaalt dat vanaf 2014 alle teelten volgens een geïntegreerde teeltwijze moeten verlopen. Dit houdt in dat plaagcontrole moet gebeuren door een combinatie van technieken met de nadruk op methodes die geen nadeel berokkenen aan het milieu. Het veredelen naar resistentie past perfect binnen dit kader.
  AcroniemPHYTOPHTORAAZALEA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.