Pig castration: methods of anaesthesia and analgesia for all pigs and other alternatives for pigs used in traditional products

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om een beter zicht te krijgen op de stand van zaken van de alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen en om de verschillende mogelijkheden beter in kaart te brengen financierde DG SANTE (Directorate General for Health and Food Safety, Europese Commissie) het CASTRUM project. Deze studie evalueert de toepassing van verdoving en pijnbestrijding en de productie van intacte beren en immunocastraten op vlak van dierenwelzijn, vleeskwaliteit, en praktische en economische haalbaarheid. Binnen dit project lag de focus op de productiesystemen die gelinkt zijn aan de productie van traditionele vleeswaren, maar de bevindingen zijn ook relevant voor de conventionele productie.


  ILVO werkte in dit project samen met onderzoekers uit Italië (coördinator: University of Bologna; CREA), Frankrijk (IFIP), Slovenië (KIS), Noorwegen (Norwegian Meat and Poultry Research Center) en Duitsland (MLU).

  Onderzoeksaanpak
  De studie werd uitgevoerd op basis van een literatuurstudie en een bevraging van de stakeholders in 17 Europese landen. Via de bevraging werd informatie verzameld over de huidige toepassing van de alternatieven en de houding van de stakeholders ten opzichte van deze alternatieven.

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van CASTRUM bevestigen dat het al dan niet toepassen van alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie, en de keuze voor een bepaald alternatief of alternatieven sterk verschilt van land tot land. Ook binnen een land bestaan soms verschillende alternatieven naast elkaar.  In Noord-Europa en in Zwitserland wordt voornamelijk gewerkt met verdoving en/of pijnbestrijding tijdens de castratie. In West-Europa zijn verschillende landen gestart met de productie van intacte beren. In België worden er naast intacte beren ook immunocastraten geproduceerd. De meeste kwaliteitsprogramma's vereisen toepassing van pijnbestrijding. In Oost- en Zuid-Europa worden de alternatieven veel minder toegepast. Bij de productie van intacte beren zijn een aantal voor- en nadelen gekend, waarbij de nadelen gelinkt zijn aan gedrag,  vleeskwaliteit en een (kleine) kans op berengeur. Bij de productie van zwaardere varkens voor traditionele vleeswaren neemt het aantal voordelen volgens de respondenten verder af. Zowel berengeur als de lagere vleeskwaliteit remmen de omschakeling naar intacte beren. Immunocastratie kan een deel van de nadelen van intacte beren vermijden, maar de acceptatie van immunocastratie doorheen de keten en door de consument blijft voor dit alternatief een mogelijke struikelblok.

  Financiering
  DG SANCO
  AcroniemCASTRUM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.