Pilootproject over beste praktijken voor alternatieve eiproductie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het EU pilootproject LEGALT mikt op een kritische vergelijking en evaluatie van de eierproductiesystemen zoals ze op vandaag bestaan in verschillende Europese landen. Doel is om op die manier zicht te krijgen op de betere praktijken inzake niet-gekooide huisvesting van legkippen. Het eindoel is dat de leghennensector op basis van betrouwbare data en praktijkkennis kan overschakelen op een alternatief eiproductiesysteem. Sinds de EU-ban op batterij-kooisystemen in 2012 zijn enkel nog twee types binnenhuisvestingssytemen toegelaten voor leghennen: de verrijkte kooien en niet-kooisystemen (waaronder het volieresysteem). Verrijkte kooien limiteren nog steeds het uitoefenen van hoog gemotiveerd gedrag van de leghennen. Een transitie naar niet-kooisystemen is in sommige landen gedeeltelijk, of volledig, gebeurd. In andere EU landen heerst minder uitgebreide  kennis en expertise rond niet-kooisystemen. Qua dierenwelzijn is bekend dat de overgang naar niet-kooisystemen gunstig is voor de leghennen.  


Onderzoeksaanpak

Het onderzoeksconsortium neemt de niet-kooisystemen in verschillende Europese landen onder de loep en evalueert ze grondig op meerdere indicatoren. Uit alle data zijn vervolgens de beste praktijken gedestilleerd voor het gebruik van niet-kooisystemen. Deze Beste Praktijken zijn inmiddels intensief gecommuniceerd naar de Europese leghennensector. In België werden de Beste Praktijken besproken tijdens een seminarie op de Agriflanders beurs 2023. De presentatie kan herbekeken worden via de website van het projectbestpracticehens.eu/nl/disseminatie-event-in-belgie. Ook tijdens een internatioaal event in Brussel werden de Beste Praktijken toegelicht. 


Relevantie/Valorisatie

Het pilootproject streefde ernaar om praktische ondersteuning te bieden aan eiproducenten en hen op vrijwillge basis te stimuleren over te schakelen naar niet-kooisystemen. Het tekort aan kennis en expertise rond niet-kooisystemen, als reden om vast te houden aan de nog toegelaten kooisystemen, wordt verminderd. We verwachten dat de overgang naar niet-kooisystemen makkelijker wordt en dat daardoor het welzijn van de gemiddelde Europese leghen verhoogt, en ook het sociale draagvlak bij de consument ten opzichte van de eiproducenten verbetert. 


Financiering
EU - Directorate General for Health and Food Safety

Externe partner(s)
Aarhus University
Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA)
Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences (IGAB PAS)
Instituto Vasco de investigaciones agrarias (NEIKER)
Universiteit Utrecht
Wageningen UR - Economic Research
Wageningen UR - Livestock Research
AcroniemLEGALT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum21/05/2120/05/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.