Plant-bestuiver interactie en zaadopbrengst bij rode klaver (Trifolium pratense L.)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  De huidige rode klaver cultivars (Trifolium pratense L.) vertonen een variabele en dikwijls (te) lage zaadopbrengst. Het onderzoeksproject POLLINZO beoogt inzicht in de genetische kenmerken die de zaadproductie regelen, en in de interactie van de plant met zijn natuurlijke bestuivers (insecten).  Deze inzichten zijn bruikbaar voor veredelaars die op trefzekere wijze streven naar hogere zaadopbrengsten bij de nieuwe klaverrassen.  De vragen die worden beantwoord zijn: Welke bloemkenmerken van diploïde en tetraploïde genotypes hangen samen met welke zaadopbrengst? Welk effect hebben de bloemkenmerken op het gedrag van de natuurlijke bestuivers? Welke diversiteit en efficiëntie bezitten de aanwezige insecten?  Welke onderliggende genetische factoren beïnvloeden de zaadproductie en via welke moleculaire merkers zijn deze te herkennen door veredelaars? Het onderzoek incorporeert een breed spectrum aan disciplines: gedragsbiologie bij insecten,  biodiversiteit van bestuivers, plantmorfologie en -fysiologie, en moleculaire genetica.

  Onderzoeksaanpak
  We brengen gedetailleerd in kaart welke fenotypische bloemverschillen van rode klaverplanten leiden tot bepaalde (verschillende) zaadopbrengsten.  We gaan na welke invloed deze eigenschappen uitoefenen op het gedrag van bestuivers. We bepalen de aard en de bestuivingefficiëntie van de verscheidene natuurlijke pollinators (bestuivers). We onderzoeken het effect van courant gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij rode klaver op het gedrag en de bestuivingsefficiëntie van de insecten. We ontrafelen de genetische controle van de bloem- en planteigenschappen die gerelateerd zijn aan de zaadopbrengst in rode klaver. We ontwikkelen op basis daarvan waardevolle merkers voor de veredeling. We trekken conclusies uit de bovenstaande data en correlaties naar mogelijke aanpassingen in het management met een positieve invloed op de plant-bestuiver interactie, en aldus op de zaadopbrengst bij T. pratense.

  Relevantie/Valorisatie
  Rode klaver is een eiwitrijk voedergewas met een goede opkomst, een hoge voedingswaarde en hoog opbrengstpotentieel. Een probleem bij de huidige rode (tetraploïde) klavercultivars is hun onvoorspelbare en meestal lage zaadopbrengst. Een grondige morfologische analyse in de context van bestuiver-plant interacties, gecombineerd met toegepast onderzoek naar veredeling toe, schept  meer duidelijkheid over de relevantie van planteigenschappen en bestuiverpopulaties voor een verbeterd landbouw-productiesysteem in Vlaanderen.
  AcroniemPOLLINZO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/09/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.