Plantresistentie tegen Polyphagotarsonemus latus (Acari:Tarsonemidae) in de sierteelt

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Weekhuidmijten (Acari:Tarsonemidae) zijn plaagdiertjes die de sierteeltsector economische schade toebrengen.  Ze zijn moeilijker te bestrijden door restricties inzake het gebruik van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen.  Doel van dit onderzoeksproject is na te gaan of de ontwikkeling van de weekhuidmijten preventief valt te onderdrukken. En dit via een combinatie van plantenfysiologie, plantenveredeling, teelttechniek en entomologie. Op de volgende vragen zoekt ILVO een antwoord:  Hoe zit de populatiedynamica en verspreiding van de mijt op een azaleabedrijf in elkaar? Is er resistentie in de genenpool van azalea aanwezig?  Wat is de mogelijke rol van de jasmijnzuurcyclus in het defensiemechanisme?

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste fase stellen we aangepaste kwantitatieve infectietechnieken en detectieprotocols op voor de weekhuidmijt. We valideren deze technieken. En we brengen de levenscyclus van P. latus in de azaleateelt in kaart. Omdat de azaleateelt een koude teelt is bepalen we ook het aantal daggraden nodig voor de ontwikkeling van de mijt. We monitoren de  populatiedynamica en verspreiding van de mijt zowel in gecontroleerde proefopzetten als op azaleabedrijven. Vervolgens zoeken we binnen de Rhododendronfamilie of er sprake is van mogelijke resistentie tegen weekhuidmijten. We ontrafelen de  achterliggende mechanismen van deze resistentie. Tenslotte bekijken we in detail de geïnduceerde defensiemechanismen en de rol van jasmijnzuur hierbij.

  Relevantie/Valorisatie
  Onderzoeksresultaten (o.a. kennis omtrent daggraden en populatiedynamica) leiden op korte termijn tot een meer doordacht en gerichter gebruik van chemische en niet-chemische bestrijding. De kennis omtrent resistentie en aangepaste screeningstechnieken via verder kruisings- en selectiewerk resulteert op termijn in de ontwikkeling van nieuwe duurzame cultivars.  Indien de hypothese omtrent jasmijnzuurelicitoren en –analogen voor het immuniserend aansturen van de geïnduceerde defensiepathway bevestigd wordt, opent de weg zich naar innovaties inzake geïntegreerde gewasbescherming tegen weekhuidmijten. Wij verwachten dat een aantal resultaten uit dit project toepasbaar worden in andere tuinbouwsectoren.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
  AcroniemWEEKHUIDMIJT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1131/07/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.