Preciezer prei telen met precisielandbouw

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Dit project beoogt een verduurzaming van de preiteelt door middel van plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met bodem- en gewascondities. Door efficiënter om te gaan met de inputs met behoud van de rendabiliteit kan de Vlaamse tuinbouw een verdere verduurzaming bewerkstelligen.


Onderzoeksaanpak

Proef- en praktijkpercelen worden intensief opgevolgd met bodemstalen, bodemscans en beeldinformatie. Deze info wordt geanalyseerd en gekoppeld aan bestaande groeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk. In parallel worden praktijkbedrijven opgevolgd. Om te zorgen dat Vlaamse telers en machineconstructeurs gestimuleerd worden tot transitie naar precisielandbouw zal een kennisplatform en webportaal opgezet worden.


Relevantie/Valorisatie

Via dit traject willen we de Vlaamse tuinbouwers het potentieel van precisielandbouw ten volle laten benutten door de stap te zetten naar een plaatsspecifieke bemestingstechniek. Deze precisiebemesting zal resulteren in een efficiënter gebruik van meststoffen, een verbeterde opbrengst en kwaliteit en gaat hand in hand met een verduurzaming van de teelt. In parallel met en na afloop van het project zullen de ervaringen m.b.t. bemesting in de preiteelt vertaald worden naar andere teelthandelingen en andere gewassen om ook deze te verduurzamen door middel van plaatsspecifieke handelingen.


Financiering
VLAIO
AcroniemWIKILEEKS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1931/03/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.