Precisielandbouw Teelten Open Lucht

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel

  Landbouwgewassen (granen, bieten, groenten, aardappelen, gras...) leveren altijd een bepaalde opbrengst (output), nadat er een bepaalde input (water, mest, gewasbescherming, energie, arbeid en bewerkingen) op de landbouwbodem is aangebracht. Meer en meer wordt bewezen dat technieken van precisielandbouw zorgen voor een betere balans tussen (minder) inputs en (meer) kwaliteit en kwantiteit van outputs. De bedoeling van het project 'smartcrops' is om reeds beproefde en bijna marktklare innovatieve technieken en toepassingen van precisielandbouw te demonstreren aan een breed landbouwpubliek. De bewuste technieken zitten momenteel in een fase dat zij reeds effectief, maar enkel bij een paar pionierboeren, worden  geïmplementeerd.


  Onderzoeksaanpak

  We selecteren diverse locaties en momenten voor de demonstratieve evenementen. Er wordt getoond hoe in verschillende fasen in de teeltcyclus het productiesysteem kan verbeteren met behulp van precisielandbouw, nl. op het moment van planten en zaaien, tijdens het groeiseizoen door plaatsspecifiek te bemesten en bespuiten op basis van gewassensing en door het meten van opbrengsten. Daarnaast krijgt RTK GPS eveneens ruime aandacht in het project omdat dit de basis vormt van precisielandbouw en veel landbouwers wel enkele functionaliteiten van RTK GPS toepassen, maar het werkelijk potentieel nog onvoldoende benutten. Daarom blijkt de stap naar de andere technologieën m.b.t. precisielandbouw moeilijk. 


  Relevantie/Valorisatie

  Het is belangrijk voor de toekomstige gebruikers van precisielandbouw dat zij het dubbel potentieel ervan leren zien: tegelijk de oogst optimaliseren (minder verliezen, efficiëntie) en een meer duurzame landbouwpraktijk invoeren waarin de hoeveelheid milieubelastende externe inputs drastisch vermindert. Landbouwers loonwerkers en machinebouwers raken er met deze demonstraties vermoedelijk van doordrongen dat precisielandbouw veel te maken heeft met toegepaste kennis en intelligente sensoren.  

  AcroniemSMARTCROPS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.