Precision Livestock Farming (PLF) technologieën om broeikasgasemissies aan te pakken bij grazende runderen.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In welke mate kunnen we de methaanemissie van koeien in de weide in kaart brengen met behulp van sensoren en precisielandbouwtechnieken? En hoe kunnen we die emissie vervolgens verminderen door ingrepen in het weidemanagement? Het onderzoeksproject Grastech zocht een antwoord op deze vraag. In de goed te controleren (voeder- en managements-) omstandigheden van een moderne melkveestal is de methaanuitstoot al in kaart gebracht en zijn er klimaatstrategieën onderzocht. Voor methaanemissie op de weide gelden andere, meer wisselende omstandigheden, en zijn de zaken nog minder gekend. De drijfveer voor dit onderzoek is duidelijk: enterische emissies dienen in Vlaanderen tegen 2030 met 19% gereduceerd te worden t.o.v. 2005 (Vlaams klimaatplan). Ook de grazende koeien moeten meedoen in de reducties. 


Onderzoeksaanpak

In een eerste fase hebben we aangepaste en gevalideerde meettechnieken gezocht, want het is niet evident om verteringsgassen van koeien op de weide correct te bepalen. Er zijn begrazingsstudies in België en Frankrijk uitgevoerd waarbij de afspraken voor weidemelk (minimum 120 dagen gedurende minstens 6 uur per dag) als basis dienden voor het uitgewerkte beweidingsbeheer en de methaanreductie strategie,  zonder in te boeten aan melkproductie. Het stalrantsoen is daarom aangepast naar een hoger aandeel maïskuil, en ook een methaanreducerend voederadditief is uitgetest. Onderzoekspartner ILVO heeft via een levenscyclusanalyse van de volledige productieketen tot aan het boerderijhek de invloed van elke stap in het melkproductieproces (vb. grazen t.o.v. gras inkuilen? invloed van beweidingsduur?) op de totale broeikasgasemissie in kaart gebracht. 


Relevantie/Valorisatie

Het Grastech project is erin geslaagd om de duurzaamheid van de Vlaamse melkveesector te verhogen. De koolstofvoetafdruk van weidemelk is beter in kaart gebracht dankzij het meten van de methaanemissie bij grazende dieren en doordat er voortaan rekening wordt gehouden met de koolstofvoetafdruk van de gebruikte voedermiddelen. De uitbreiding van de kennis over de werkelijke broeikasgasemissies bij grazende dieren is belangrijk voor de Vlaamse klimaatboekhouding, omdat op die manier broeikasgasemissiereducties bij grazende dieren kunnen meegerekend worden. De uitgebreide holistische analyse van een aantal weidesystemen (zowel bij ILVO, maar evenzeer bij de andere EU-partners) leverde inzichten op waarmee veehouders de methaanemissies van hun grazende dieren kunnen verlagen.


Financiering
VLAIO
AcroniemGRASTECH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2031/07/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzame landbouw
  • Voeding voor landbouwdieren
  • Analyse en modellering van landbouwsystemen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.