Product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie via het stimuleren van een open piloot infrastructuur

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om product- en procesinnovatie in die voedingssector te stimuleren willen wij in dit project een baanbrekend systeem opzetten van ‘open innovatie infrastructuur’ voor (voornamelijk) KMO’s. De bedoeling is om zowel laboratoriuminfrastructuur als testmogelijkheden op piloot- en semi-industriële schaal uit de publieke en de private sector ter beschikking te krijgen van de deelnemende kandidaat-innovatoren, en ook van de scholen en instituten die toekomstige werknemers in de voedingssector opleiden. Een parallelle doelstelling is om een strategie uit te werken rond het gecontroleerd delen en verspreiden van innovatieve (piloot)concepten in de voedingsindustrie. De eigenheid en de participatieve inbreng van de voedingsbedrijven staat centraal in de aanpak van dit project.  

  Onderzoeksaanpak
  We maken een inventaris van de potentiële participerende bedrijven uit de voedselketen met de nadruk op de KMO's. We peilen bij een geselecteerde groep productiebedrijven en machinebouwers naar de mogelijkheid om beschikbare bedrijfsinfrastructuur te delen met andere bedrijven. We betrekken de pilootapparatuur van de kennisinstellingen in het netwerk. En uiteraard ook de piloot- en labinfrastructuur op ILVO.  We ontwerpen op maat 'innovatie infrastructuurconcepten' om ze tijdens bedrijfsbezoeken aan te reiken. We organiseren bedrijfsbezoeken, demonstraties, seminaries en workshops en versterken ook kennisverspreiding via opleidingen (zowel voor reguliere dagonderwijs als voor her- en bijscholing van werknemers). We registreren tijdens al deze contacten welke noden en opportuniteiten voor innovatieve infrastructuur zich aandienen bij de voedingsbedrijven. De verslagen hierover gebruiken we als richtsnoer om de eigen en gedeelde ‘open innovatie infrastructuur’ verder te laten groeien.

  Relevantie/Valorisatie
  Wij verwachten dat er voor de voedingsindustrie een open innovatie infrastructuur ontstaat, waarin zowel lab- als piloot- en semi-industriële apparatuur zit en waarbij de piloot- en laboratoriummogelijkheden van de Food Pilot, van andere kennisinstellingen en van deelnemende productiebedrijven en machinebouwers worden geïntegreerd. De bedoeling is om zo te komen tot het faciliteren van een gemeenschappelijke industriële open innovatie infrastructuur rond voeding waar ook collectieve innovatieconcepten een plaats vinden via bestaande financieringskanalen.

  Externe partner(s)
  FEVIA Vlaanderen
  Flanders' Food
  AcroniemFOODINOFRA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1231/08/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.