Publieke diensten

 • De Krom, Michaël (Voormalig Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het IWT project ‘Strategieën en instrumenten voor de vergoeding van publieke diensten van landbouw’ heeft als doelstelling om strategieën en instrumenten te verkennen die ingezet kunnen worden om de levering van publieke goederen en diensten door landbouwers te organiseren en te valoriseren. ILVO focust hierbij vooral op de verkenning van mogelijkheden die samenwerking tussen landbouwers en ‘afnemers’ van publieke goederen of diensten bieden.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO (eenheid Landbouw & Maatschappij) voert twee deelonderzoeken uit in het onderzoeksproject: 1. een studie naar drie innovatieve agromilieu-arrangementen in Vlaanderen, waarin de relatie tussen aanbieders van en vragers naar groene en blauwe diensten op analytisch verschillende manieren vorm wordt gegeven. 2. een studie over zorglandbouw in Vlaanderen. Waarom en in welke mate leidt zorglandbouw tot synergetische praktijken en coalities die innovatieve relaties tussen de landbouw- en zorgsectoren bewerkstelligen? Via analytische beschrijving van cases komen we tot een stand van zaken voor beide thema’s.

  Relevantie/Valorisatie
  Het stimuleren van duurzame landbouw is een belangrijk element in het huidige landbouwbeleid, zowel op Europees als nationaal niveau. Publieke diensten van landbouw kunnen bijdragen aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. De resultaten van dit project zijn relevant voor actoren (overheid en andere organisaties) die vragende partij zijn voor meer dienstverlening door landbouw, alsmede voor landbouwers die diensten aanbieden of wensen aan te bieden.
  AcroniemPUBDI
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1030/06/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.