Puccinia horiana op chrysant

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Via dit onderzoek willen we de optimale en duurzame beheersing van Japanse roest bij chrysant stimuleren. Japanse roest is een quarantaine schimmelziekte die veroorzaakt wordt door Puccinia horiana. De beheersing van deze ziekte is soms problematisch en  een aantal resterende vragen wensen we in dit onderzoek te beantwoorden.  Zijn er pathotypes? Is er fungicidenresistentie? Hoe sleept de pathogeen binnen op een bedrijf? Kunnen we het aantal schimmelsporen in de lucht bepalen en dit gebruiken voor geleide bestrijding? Hoeveel resistentiegenen zijn er in chrysant en hoe erven ze over? Kunnen we merkers ontwikkelen die gekoppeld zijn aan deze resistentie en deze gebruiken in de veredeling? Is er internationale insleep van isolaten en genetische recombinatie met lokale isolaten?

  Onderzoeksaanpak
  In eerste instantie inventariseren we de pathogeenpopulatie op vlak van pathotypes door een wereldwijde collectie van isolaten aan te leggen en deze te toetsen op een reeks differentiële cultivars. Via de resulterende resistentieprofielen bepalen we het minimum aantal resistentiegenen aanwezig in chrysant. We stellen de overerving van resistentie en van AFLP merkers in de allohexaploïde waard vast bij de nakomelingen van een kruisingspopulatie. Door de karakterisering van de fungicidenresistentie in de pathogeenpopulatie kunnen we onderscheiden welke actieve bestrijdingsmiddelen nog werkzaam zijn. We karakteriseren de pathogeenpopulatie ook genotypisch via ontwikkeling en toepassing van SNP merkers. Via luchtbemonstering en real-time PCR doorgronden we (de timing van) de verspreiding van de basidiosporen in de lucht, met het oog op kennis over de wijze van insleep op een bedrijf en daaraan gekoppelde geleide bestrijding.

  Relevantie/Valorisatie
  Wereldwijd is chrysant en voornamelijk snijchrysant één van de belangrijkste sierteeltgewassen. In België is potchrysant en vooral bolchrysant (multiflora) economisch belangrijk. Daarnaast zijn er in Vlaanderen een aantal toonaangevende veredelaars en stekbedrijven, voor wie de quarantaineproblematiek uitermate relevant is. Japanse roest verschijnt soms plots en vrij grootschalig en de impact op de opbrengst en de kwaliteit van de planten kan in dat geval groot zijn. Daarom worden regelmatige preventieve behandelingen met fungiciden uitgevoerd. Sommige daarvan lijken hun effectiviteit echter te verliezen en door Europese regelgeving wordt het aantal beschikbare producten gelimiteerd. Een beperkt aantal chrysant cultivars is resistent tegen de schimmel, maar blijkbaar niet tegen alle stammen. Resultaten uit ons onderzoek rond resistentieveredeling, geleide bestrijding en kennis van de pathogeenpopulatie op vlak van pathotypes en fungicidenresistentie stromen door naar de telers, teeltbegeleiders, veredelaars en wetenschappers via voordrachten en publicaties. De informatie over internationale migratie en recombinatie leveren we aan fytosanitaire beleidsmakers.

  Externe partner(s)
  Wageningen UR - PRI-Plant Research International
  AcroniemPUCHOR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/0730/06/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.