Pulsvisserij Vlaamse Kust – Deel 1

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De (toenemende) aanwezigheid van Nederlandse pulsvissers verklaren volgens de Belgische kustvissers, commerciële hengelvissers en recreatieve vissers waarom zij minder vangen. Binnen het EFMZV project “Pulsvisserij Vlaamse kust – deel 1” gaat ILVO deze observatie wetenschappelijk documenteren. Hoe veranderde de opgehaalde biomassa bij tong, schol, zeebaars, kabeljauw en grijze garnaal, als je de  bestanden in de Zuidelijke Noordzee in kaart brengt vóór en na de introductie van de pulsvisserij (in 2009). Dit project loopt van september 2018 tot juli 2019 (11 maanden).


Onderzoeksaanpak

De berekening gebeurt in twee stappen: 1) er wordt onderzocht of de biomassaveranderingen gerapporteerd door de vissers bevestigd kunnen worden door de beschikbare commerciële en recreatieve visserij gegevens en visserijonafhankelijke survey gegevens. 2) de visserij-inspanning van de commerciële Belgische en Nederlandse vloot wordt geanalyseerd en vergeleken in beide periodes, vóór en na de introductie van de pulsvisserij.


Relevantie/Valorisatie

Dit project geeft een onderbouwd antwoord in verband met het (oorzakelijk) verband tussen de pulsvisserij en de verspreiding en toestand van commerciële vissoorten en garnaal. De kennis is nuttig om vervolgens de visbestanden op onze kust te kunnen vrijwaren en op lange termijn een duurzame verderzetting van (puls)visserij te bekomen. 


Financiering
EFMZV
FIVA
AcroniemPULSVK1
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1815/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.