Quinoa Lokaal

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het project “Quinoa lokaal” (QUILO) wil verkennen of en hoe er een gangbare en/of biologische teelt van het nieuwe gewas quinoa rendabel te introduceren is in Vlaanderen. De onderzoekers nemen het groene imago van dit gewas aan als een sterke begintroef. Daarom mikken ze op een teelt zonder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Doel is om de Vlaamse landbouwer in staat te stellen een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren, en tegelijk de rendabiliteit te garanderen/verhogen.


Onderzoeksaanpak

Het project omvat 2 grote pijlers: We creëren een leernetwerk met participatie van de doelgroepen. Via veldexperimenten en labanalyses genereren we technische kennis, zijnde inzichten in de beste teelttechnieken en in rendabiliteits- en kwaliteitsanalyses. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant
AcroniemQUILO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1930/11/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.