Quinoa Lokaal

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project “Quinoa lokaal” (QUILO) wil verkennen of en hoe er een gangbare en/of biologische teelt van het nieuwe gewas quinoa rendabel te introduceren is in Vlaanderen. De onderzoekers nemen het “groene imago” van dit gewas aan als een sterke begintroef. Daarom mikken ze op een teelt zonder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Doel is om de Vlaamse landbouwer in staat te stellen een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren, en tegelijk de rendabiliteit te garanderen/verhogen.


Onderzoeksaanpak

Het project omvat 2 grote pijlers: We creëren een leernetwerk met participatie van de doelgroepen. Via veldexperimenten en labanalyses genereren we technische kennis (teelttechnische kennis, rendabiliteits- en kwaliteits analyse). 


Relevantie/Valorisatie

Door de kennis omtrent het gewas quinoa en de teelt ervan te vergroten verbeteren we de toekomstige meerwaardecreatie bij de boer, en de stabiliteit van de lokale Vlaamse quinoateelt. We verwachten dat deze nieuwe nicheteelt bijdraagt aan de verruiming van de teeltrotatie en aan het behoud van bedrijfsactiviteiten van individuele innoverende grondgebonden landbouwbedrijven. Met QUILO en via synergiën met andere projecten zetten we in op de bekendheid van quinoa bij producenten en afnemers. Daardoor faciliteren we (grotere) opportuniteiten vanuit de markt en de verwerking. Eventuele innovatieve toepassingen in de voedingsindustrie versnellen immers de afzetmarkt voor de landbouw en bevorderen het quinoa areaal. 


Financiering
Atelier M.
Boost Nutrition
Colruyt
KBC
AcroniemQUILO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/1930/11/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.