RE-PEAT: Hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire tuinbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe kunnen we substraten, afkomstig uit aardbei (hoofdzakelijk veen), groenten (perliet), maar ook van sierteeltgewassen (kokos en veensubstraten) succesvol HERgebruiken? En hoe kunnen we deze mogelijke recyclagecycli meer ingang laten vinden in de praktijk? Dat zijn de hoofdvragen van het project RE-PEAT. In de teelt van snijbloemen, aardbeien en glasgroenten beschouwt men de gebruikte substraten na de teelt vaak als als onnuttige rest. Er zijn nochtans voordelen als zulke aanzienlijke reststroom via hergebruik opgewaardeerd geraakt. Elke kubieke meter hergebruikt veen levert een vermindering van de CO2-uitstoot op, dus een lagere impact op het klimaat. Ook de nutriënten die achterblijven in het substraat renderen circulair indien hergebruikt. 


Onderzoeksaanpak

In een operationele groep brengen we de sectoren samen en worden de beschikbare reststromen op de bedrijven geinventariseerd. Via Nabije InfraRood Spectroscopie bekomen we een snelle en goedkope karakterisatie. We optimaliseren de kwaliteit van de afgeteelde substraten. We formuleren antwoorden op de teelttechnische en economische vragen. We verduidelijken de reglementering bij hergebruik. De beroepsorganisaties participeren in dit project om de wetgevende problematiek te belichten.


Relevantie/Valorisatie

Zowel in de aardbei- als in de sierteeltsector groeit de interesse in het circulaire gebruik van teeltsubstraten. Substraten op basis van veen (turf) worden in de tuinbouw veelvuldig gebruikt, maar dit gebruik staat sterk onder druk, wegens export- en bevoorradingszekerheid en wegens een grotere prijsvolatiliteit. Er wordt volop gezocht naar alternatieven zoals kokos, houtvezels, compost, beheerresten, … Volledig vervangen van turf is op dit ogenblik nog niet aan de orde wegens het ontbreken aan voldoende alternatieven en ook de hoge CO2-footprint van bv. kokos als gevolg van hoge transportkosten.


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V

Externe partner(s)
AVBS
Boerenbond
DATAFLOR
Inagro
JoLuPlant
Matika bvba
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
Tuliflor
AcroniemRE-PEAT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewasproductie in de tuinbouw
  • Biogeochemie
  • Agrochemie en meststoffen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.