Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter-vrije tomen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het algemene doel van CAMPREVENT is om een efficiënt maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol op te stellen om de kans op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een verschil is tussen de microbiota van braadkippen die Campylobacter vrij blijven doorheen de opfok en de microbiota van tomen die wel gekoloniseerd worden of zijn met Campylobacter.


Onderzoeksaanpak

Tijdens deze studie zullen 60 tomen afkomstig van 15 bedrijven opgevolgd worden met wekelijkse staalnames van de kippen zelf en uit de literatuur geïdentificeerde risicofactoren. Aan de hand van moleculaire typeringen moet dit leiden tot de identificatie van de belangrijkste risico-factoren op Vlaamse pluimveebedrijven, incl. gemengde bedrijven.  Hierop gebaseerd stellen we een verhoogd bioveiligheidsprotocol op dat vervolgens op deze bedrijven toegepast en geëvalueerd wordt. Cecale droppings van Campylobacter vrije tomen en tomen die positief geworden zijn en verzameld in het eerste luik van het onderzoek analyseren we om de verschillen in bacteriële samenstelling tussen deze twee groepen te onderzoeken.


Relevantie/Valorisatie

Campylobacter is in de geïndustrialiseerde wereld de belangrijkste bacteriële oorzaak van humane gastro-enteritis met 66 gerapporteerde humane gevallen per 100 000 EU inwoners. Voor elk gerapporteerd geval zouden er 46 werkelijke Campylobacter infecties zijn, resulterend in 9.2 miljoen campylobacteriose gevallen in de EU en een kost van 2.4 miljard euro. Men schat dat 50-80% van alle Campylobacter stammen geïsoleerd uit mensen afkomstig zijn van pluimvee en dat wanneer de Campylobacter aantallen in de ceca 10 keer verlaagd worden, dit een reductie zou geven van het aantal humane Campylobacter gevallen met 55%.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
Sciensano
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemCAMPREVENT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/01/1831/01/22