Reductie van grondsmaak in recirculatie-aquacultuur via microbieel management en optimalisatie van de afzwemprocedure

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het project zoekt naar oplossingen voor het grondsmaakprobleem bij vissen die gekweekt worden in recirculatie aquacultuursystemen (RAS), enerzijds door het weghalen van de grondsmaakmoleculen geosmine en 2-MIB (2-methylisoborneol) en het tegengaan van de microbiële gemeenschap in RAS die deze grondsmaak produceren, en anderzijds door de procedure van het afzwemmen te optimaliseren.


Onderzoeksaanpak

In een eerste fase wordt een datamanagementplan opgesteld om alle partners van het project op de hoogte te houden van de state-of-the-art technologieën en onderzoek betreffende de grondsmaakproblematiek. Tegelijk wordt nieuw onderzoek opgestart naar de groei van grondsmaakproduceerders en hoe dit kan worden afgeremd. Ook het methodologisch onderzoek naar detectiemethoden om geosmine en 2-MIB bij zeer lage concentraties te bepalen is hieraan gekoppeld. Ten slotte wordt onderzocht hoe de afzwemkosten, als end-of-pipe maatregel, gereduceerd kunnen worden.


Relevantie/Valorisatie

Grondsmaak in kweekvis is een wereldwijd probleem, zowel in zoet- als in zeewater. Momenteel wordt de grondsmaak in vis nog steeds verminderd door een spoelingsproces net vóór de oogst, het afzwemmen. Hierbij wordt een continue doorstroom van vers water voorzien, wat een zware financiële last en een hoog waterverbruik teweegbrengt en tevens voor planningsproblemen zorgt omdat het product niet direct kan worden verkocht. Door het reduceren van de grondsmaakmoleculen in het water en een geoptimaliseerd afzwemproces wil Flavoreduc hier een oplossing voor te genereren.


Financiering
EFMZV
FIVA

Externe partner(s)
Aquabio
INVE Technologies
Kingfish Zeeland
KULeuven - Dept. Aard- en omgevingswetenschappen
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
Wageningen UR
AcroniemFLAVOREDUC
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.