Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het project Vlevavoer is een bescheiden onderzoeks-en demonstratieproject met een mogelijk grote impact op de rendabiliteit van de mestvarkensbedrijven in Vlaanderen. Doel is om de varkenshouders in contact te brengen met de bestaande en nieuwe kennis omtrent voederconversie en voedervermorsing, en dit op interactieve wijze. Het is bekend dat beide sterk doorwegen in het eindresultaat van een bedrijf.  De focus van dit onderzoeksproject ligt met name op managementsfactoren zoals bijvoorbeeld de afstelling van de voederbakken en de voedervorm. We brengen in kaart hoe groot de economische verliezen kunnen zijn indien er voor deze aspecten te weinig aandacht is op het bedrijf.

  Onderzoeksaanpak
  Via bezoeken aan praktijkbedrijven identificeren we welke problemen met betrekking tot voederverbruik zich voordoen en in welk mate. Zo verkrijgen we een lijst met de meest voorkomende invloedsfactoren op de voederconversie. We organiseren demoproeven op een aantal praktijkbedrijven en in de proefstallen van ILVO en PVL, waarbij we aan de bezoekende boeren de invloedsfactoren op het voederverbruik tonen.  We plaatsen de diverse voederverliezen in een economisch perspectief aan de hand van het door ILVO ontwikkelde rendabiliteitsmodel ‘Pigs2win’. We produceren nieuwsbrieven, projectbrochures. We organiseren op verschillende plaatsen in Vlaanderen studiedagen over onze bevindingen. We schakelen het Varkensloket in bij de disseminatie.

  Relevantie/Valorisatie
  De voederconversie op een vleesvarkensbedrijf bepaalt in hoge mate de rendabiliteit. Sommige varkensboeren zijn zich daarvan te weinig bewust, of denken dat deze factor enkel te maken heeft met de genetica van de dieren, het geslacht van de dieren en de voedersamenstelling. De partners verwachten dat dit project de varkenshouders overtuigt van het belang van voedervermorsing en dat zich daardoor een mentaliteitswijziging voordoet. De wetenschappelijke expertise in verband met voederconversie en rendabiliteit in de varkenshouderij stroomt met dit demoproject rechtstreeks naar de werkvloer.

  Financiering
  Vlaamse Overheid - L&V ADLO

  Externe partner(s)
  KULeuven - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  Proef- en vormingscentrum vd Landbouw
  UGent
  Vives
  AcroniemVLEVAVOER
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1530/03/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.