Regeneratief begrazen in Vlaanderen

  • Bijttebier, Jo (Projectmedewerker)
  • Marchand, Fleur (Projectverantwoordelijke)
  • Vermeersch, Pieter (Voormalig projectmedewerker)
  • Liberloo, Marion (Voormalig projectmedewerker)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Regeneratief begrazen, waarbij opbouw van organische stof in de bodem het belangrijkste doel is, wordt momenteel nauwelijks in Vlaanderen gedaan. Met de operationele groep 'regeneratief grazen' willen we praktisch onderzoeken in welke mate dit systeem van graslandmanagement te implementeren is in bepaalde bestaande veehouderijen in Vlaanderen. De operationele groep wenst dus lokale ervaring met regeneratief begrazen onder Vlaamse omstandigheden opbouwen. Er wordt rekening gehouden met de grote diversiteit aan veebedrijven die Vlaanderen rijk is.


Onderzoeksaanpak

De operationele groep telt 6 veehouders, met een duidelijke interesse voor, maar geen of beperkte ervaring in regeneratief begrazen. Zij doorlopen een traject waarin ze begeleid worden door een expert in regeneratief begrazen. Er is aandacht voor de eigenheid van elk veebedrijf en de motivaties en uitdagingen van de veehouders. De deelnemers worden gestimuleerd om via gerichte observaties meer inzicht te krijgen in de natuurlijke systemen waarop regeneratieve landbouw gebaseerd is.


Relevantie/Valorisatie

Dit project wijkt af van de huidige tendens om grazers vaker permanent op stal te huisvesten, oa omwille van enterische emissies. De intensieve productiesystemen ondervinden echter maatschappelijke druk omwille van hun impact op biodiversiteit en dierenwelzijn. Productiesystemen gebaseerd op agro-ecologie zoeken een valabel alternatief antwoord in dit debat. 

AcroniemREGENERATIEF BEGRAZEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.