Regio's en duurzame ontwikkeling

 • Zago, Romina (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project beantwoordt volgende, met elkaar verbonden vragen: Wat is de betekenis van het begrip ‘duurzame regionale ontwikkeling’ in verschillende geografische contexten en in verschillende tijdsperiodes? Wat is een zinvolle en werkbare afbakening van het begrip ‘regio’ binnen het spanningsveld van duurzaamheid en regionale ontwikkeling? Hoe kan deze afbakening bijdragen tot een betere, meer duurzame, regionale ontwikkeling? Dit project wordt uitgevoerd binnen de COST-actie IS1007 ‘Investigating Cultural Sustainability’. Resultaten worden in boekvorm gepubliceerd.

  Onderzoeksaanpak
  Op basis van casestudies uit diverse Europese landen creëren we een analytisch kader om ‘regionale ontwikkeling en duurzaamheid’ te positioneren in de academische literatuur. We formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers op diverse niveaus.

  Relevantie/Valorisatie
  In heel Europa wordt plattelandsontwikkeling uitgedaagd door grote maatschappelijke en economische veranderingen. In dit verschuivend platteland wordt ‘de regio’ een relevanter analytisch én beleidsmatig concept dan verouderde categorieën als stad-platteland, rijk-arm of centrum-periferie. Dit boekproject biedt wellicht ook voor het Vlaams beleid aanknopingspunten om het plattelandsbeleid aan deze nieuwe realiteit aan te passen.
  AcroniemBOOKPROJECT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.