Relevantie van agro-ecologie als theorie, principe en praktijk van duurzame landbouw voor uitdagingen van de Vlaamse rundveehouderij

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In de Vlaamse rundveesector (vleesvee) lijken de agro-ecologische praktijken op het eerste zicht eerder af dan toe te nemen. Tegelijk groeien de onzekerheden in deze sector en oppert men vanuit de maatschappij kritische bedenkingen. Het project EARUND stelt de vraag of een agro-ecologische ontwikkeling van de rundveebedrijven in Vlaanderen mogelijk en wenselijk is. Op basis van interviews met rundveehouders onderzoekt ILVO hoe bedrijven zich over de jaren heen meer of minder zijn gaan richten naar agro-ecologie, en welke drijfveren en mogelijke opportuniteiten er spelen.  Agro-ecologie in het algemeen kan ecologische relaties en processen in het voedselsysteem verhlderen en versterken, wat mogelijk kan leiden tot een duurzamere landbouwproductie.

Onderzoeksaanpak
Op basis van een structurele typologie van alle Vlaamse rundveebedrijven selecteren we gevalstudies. We situeren deze in de Vlaamse rundveesector en haar uitdagingen. De relatie tussen het functioneren van het rundveebedrijf en de implementatie van agro-ecologische principes leggen we bloot via een zogenaamde  mixed method benadering. Dit omvat o.m. Fuzzy Cognitive Maps, - mind maps opgesteld door landbouwers zelf - , een set van geobserveerde agro-ecologische praktijken en een survey van voornamelijk kwantitatieve bedrijfsgegevens. De analyse van deze gegevens, samen met een studie van het traject dat het bedrijf heeft afgelegd, moet duidelijk maken welke factoren agro-ecologie tegenhouden of net toelaten en waar er zich dus opportuniteiten bevinden.

Relevantie/Valorisatie
Dit onderzoek zoomt in op de band tussen agro-ecologie en het familiebedrijf. De studie levert de onderzoekers dieper inzicht in het huidige voedselsysteem en in het design van duurzamere voedselsystemen. We verwachten dat de specifieke onderzoeksaandacht voor de eigenheid van elk familiebedrijf en de Vlaamse rundveesector kan wijzen naar context-specifieke oplossingen voor de toepassing van agro-ecologie in de sector.
AcroniemAERUND
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1631/10/20