Representatie in governance netwerken: Vlaamse landbouw als case

 • Crivits, Maarten (Doctoraatsstudent)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het onderzoek gaat na hoe landbouwers participeren en/of worden gerepresenteerd in governance netwerken die relevant zijn voor de landbouw. Governance netwerken zijn horizontale netwerkstructuren waar publieke , private en maatschappelijke actoren in een geïnstitutionaliseerd kader negotiëren over ideeën, visies en maatregelen met als doel het adviseren en implementeren van beleid. Dergelijke netwerken ontstaan tegenwoordig ook in de landbouw, zo bijvoorbeeld de dialoogdagen of het transitieproces. Dit onderzoek belicht welke rol de landbouwers precies (kunnen) spelen in dergelijke interactieve processen.

  Onderzoeksaanpak
  De interactie tussen actoren in governance networks wordt op significante wijze bepaald door de communicatie in een deliberatief forum waar zowel impliciet en/of expliciet een aantal specifieke procedures en regels gelden. Vertrekkend van een ruime definitie van dit begrip gaan we in verschillende cases (innovatie in de landbouw, landbouweducatie, transitie) na hoe deliberatie tot stand komt, hoe discoursen en belangen worden gearticuleerd en welke aspecten bepalend zijn voor het collectieve beslissingsproces. We gebruiken principes uit democratische theorie (representatie, accountability,..) als leidraad voor dit descriptief en exploratief onderzoek.  

  Relevantie/Valorisatie
  Het wetenschappelijk onderzoek heeft reeds een stevige theoretische onderbouw en evaluatie van governance netwerken opgeleverd. Maar er is nog weinig empirisch onderzoek verricht. In landbouwonderzoek is de studie naar dergelijke netwerken grotendeels onontgonnen terrein. Dit doctoraat levert zodoende een bijdrage aan zowel de politieke wetenschappen als het landbouwonderzoek.
  AcroniemREGONEW
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1231/03/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.