Representatieve bedrijfsmodellen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De doelstelling is om bedrijfsmodellen op te bouwen die zowel kunnen dienen voor wetenschappelijke doeleinden als voor beslissingsondersteuning. De modellen bevatten 1 of meerdere bedrijfsdoelstellingen en laten toe om beslissingsvariabelen te bepalen op basis van ingevoerde informatie omtrent technologie, beschikbare productiemiddelen, markt en beleid.

  Onderzoeksaanpak
  Voor de ontwikkeling van de modellen hanteren we een participatieve aanpak waarbij we diverse stakeholders (wetenschappers, landbouwers, adviseurs etc.) betrekken. Een dergelijke aanpak laat toe om relevante onderzoeksvragen te formuleren waarop de modellen een antwoord moeten bieden. We incorporeren wiskundige technieken (mathematische programmering, econometrie etc.) zonder dat de gebruiksvriendelijkheid van de modellen voor beslissingsondersteuning in de praktijk in het gedrang komt. De verschillende modellen hebben eenzelfde generieke datastructuur. We voeren eerst de gebruikte gegevens in deze structuur, vervolgens bouwen we het model. Zo verwerven we transparantie in het afstemmen van modelontwikkeling en datavoorbereiding. De generieke datastructuur bevat ook referentiewaarden voor kengetallen, die in diverse modellen kunnen worden aangewend.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoek geeft inzichten in de optimale inzet van technologieën en productiemiddelen om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. De participatieve onderzoeksaanpak biedt verschillende valorisatiemogelijkheden, zowel wetenschappelijk als naar de praktijk toe. De ontwikkelde gebruiksvriendelijke bedrijfsmodellen stellen we via een webgebaseerde interface ter beschikking aan de buitenwereld. Op die manier kunnen landbouwers en/of bedrijfsadviseurs hun beslissingen onderbouwen. De modellen kunnen tevens aangewend worden voor beleidsvoorbereidend werk, o.a. om het effect van beleidskeuzes op bedrijfsbeslissingen te simuleren. Betere beslissingen door bedrijf en beleid leiden uiteindelijk tot een meer duurzame landbouw.
  AcroniemREBEMOD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.