Resistentie tegen de aardappelziekte introduceren in aardappel mbv CRISPR

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kunnen we CRISPR gebruiken om resistentie tegen de bekende schimmelplaag Phytophthora infestans (P.i) te introduceren in aardappel? Kunnen we hiermee 4 verschillende resistentiegenen uit verschillende soorten Solanum introduceren? Kunnen we susceptibiliteitsgenen uitschakelen om infectie te verhinderen, en tegelijk pleiotrope effecten op andere processen in de plant vermijden? Welk van beide benaderingen is het meest veelbelovend? Gebruiken we best 'klassieke' vectoren of ribonucleoproteïnen (RNPs) voor transfectie en mutatie?


Onderzoeksaanpak

Eerst ontwikkelen we een efficiënt transfectie- en regeneratieprotocol. Hiervoor starten we van vijf of zes commerciële cultivars waarvan er één à twee geselecteerd worden voor de rest van het project. Ten tweede identificeren we kandidaat S-genen, ontwerpen we guide RNAs en maken vectoren, transfecteren protoplasten en karakteriseren mutaties met moleculaire tools. Ten derde insereren we multiple resistentiegenen met CRISPR via homology directed repair. Tenslotte fenotyperen we regeneranten door ziekteresistentie te testen en pleiotrope effecten te screenen.


Relevantie/Valorisatie

Vlaanderen heeft een sterke en groeiende industrie voor aardappelverwerking, en een groeiend aardappelareaal (51414 ha in 2018). Phytophthora infestans veroorzaakt de aardappelplaag, een van de belangrijkste ziektes in aardappel. Na infectie kan het pathogeen zich binnen 1 week door een heel veld verspreiden. Het veroozaakt zo jaarlijkse productieverliezen rond 1 miljard € in de EU. Introductie van duurzame ingebouwde weerstand tegen de ziekte zou deze economische schade beperken, en vooral, zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in aardappel met de daaruit voortvloeiende druk op het milieu sterk reduceren. Doorgaans worden aardappelen 10 tot 15 keer per jaar met fungiciden - schimmelwerende middelen - besproeid. 

AcroniemCRISPR-SOLANUM
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/22

Vlaamse Disciplinelijst

 • Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd
 • Gewasproductie in de tuinbouw
 • Genomics
 • Celgroei en -ontwikkeling
 • Genetica niet elders geclassificeerd
 • Celdeling
 • Ontwikkeling van bio-informatica software, tools en databases
 • Plantengenetica
 • Gewaswetenschappen
 • Cel- en moleculaire biologie van planten
 • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
 • Ontwikkelings- en reproductieve biologie van planten
 • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen