Resistentie tegen de aardappelziekte introduceren in aardappel mbv CRISPR

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kunnen we CRISPR gebruiken om resistentie tegen de bekende schimmelplaag Phytophthora infestans (P.i) te introduceren in aardappel? Kunnen we hiervoor een transfectie- en screeningssysteem op punt stellen? Kunnen we susceptibiliteitsgenen uitschakelen om infectie te verhinderen, en tegelijk pleiotrope effecten op andere processen in de plant vermijden? Kunnen we een fenotypische test gebruiken om het effect van deze mutaties te testen? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in het project CRISPR-SOLANUM.


Onderzoeksaanpak

Eerst ontwikkelen we een efficiënt transfectie- en regeneratieprotocol. Hiervoor starten we van vijf of zes commerciële cultivars waarvan er één à twee geselecteerd worden voor de rest van het project. Ten tweede identificeren we kandidaat S-genen, ontwerpen we guide RNAs en maken vectoren, transfecteren protoplasten en karakteriseren mutaties met moleculaire tools. Tenslotte fenotyperen we regeneranten door ziekteresistentie te testen en pleiotrope effecten te screenen.


Relevantie/Valorisatie

Er is in het project uiteindelijk gewerkt met 2 aardappelcultivars, ‘Bintje’ en ‘Spunta’. Van beide zijn er protoplasten succesvol getransfecteerd en gemuteerd,  maar ‘Spunta’ was de enige waarvan protoplasten konden uitgroeien tot een nieuwe plant.  De transfectie en screening zijn op punt gesteld en daarna zijn de  susceptibiliteitsgenen (S-genen) getarget met CRISPR/Cas. Verschillende mutanten zijn geregenereerd. In een latere fase is het fenotyperingswerk gepland: de fenotypische gevolgen (al dan niet verminderde gevoeligheid voor de aardappelplaag) worden daarbij getest met een tijdens het PhD geselecteerde biotest. De kennis ontwikkeld in dit project is vooral relevant voor aardappelveredelaars en –telers en moleculaire veredelaars.

AcroniemCRISPR-SOLANUM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/22

Vlaamse Disciplinelijst

 • Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd
 • Gewasproductie in de tuinbouw
 • Genomics
 • Celgroei en -ontwikkeling
 • Genetica niet elders geclassificeerd
 • Celdeling
 • Ontwikkeling van bio-informatica software, tools en databases
 • Plantengenetica
 • Gewaswetenschappen
 • Cel- en moleculaire biologie van planten
 • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
 • Ontwikkelings- en reproductieve biologie van planten
 • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

 • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.