Resourceful and Resilient Community Environmental Practice

  • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
  • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)
  • De Waegemaeker, Jeroen (Projectbegeleider)
  • Kerselaers, Eva (Voormalig Projectbegeleider)
  • Ramirez Aranda, Mimi (Voormalig doctoraatsstudent)
  • Smaal, Sara (Voormalig doctoraatsstudent)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

RECOMS heeft als hoofddoel om 15 jonge onderzoekers ('Early Stage Researchers', ESRs) te vormen om gemeenschappen te ondersteunen die hun omgeving in een duurzamere, planeetvriendelijke richting willen sturen. Globalisering en ongelijke ontwikkeling leiden tot onze onduurzame manier van leven, produceren en consumeren. Dit resulteert in een beperkte toegang tot, zelfs uitsluiting of uitputting van lokale hulpbronnen. Toenemende milieu-onrechtvaardigheid, voedselonzekerheid en problemen rond energietoegankelijkheid zijn thema's in deze. De klimaatverandering maakt alles nog complexer en kwetsbaarder. Het RECOMS project gaat ervan uit dat creatieve spitsvondigheid en de veerkracht van gemeenschappen versterkend kunnen werken bij verbetertrajecten. ILVO begeleidt twee van de 15 ESRs, namelijk ESR14 (Naar meer milieurechtvaardigheid en naar een verbetering van de veerkracht van lokale voedselsystemen door de spitsvondige betrokkenheid van gemeenschappen) en ESR15 (Participatorische GIS en het bevorderen van het spitsvondig gemeenschappelijk beheer van open ruimte door dialoog en visievorming).


Onderzoeksaanpak

Zowel academische als niet-academische partners begeleiden de ESRs in hun doctoraatsproject. RECOMS omvat een uitgebreid trainingprogramma, met onder meer stages, seminaries, intervisies, geïntegreerd actie-onderzoek, communicatie-trainingen, symposia en twee doctorale zomeropleidingen. Transversaal doorheen alle trainingen en doctoraatstrajecten, is het gebruik van visuele en creatieve onderzoeksmethodes en -technieken, om zo de maatschappelijke betrokkenheid, de kennisoverdracht en de impact van het onderzoek te verhogen. ILVO is één van de begeleidende partners in bovenstaande trainingen.


Relevantie/Valorisatie

RECOMS werkt volgens de principes van transdisciplinaire samenwerking en open science. Creatieve en innovatieve communicatie- en disseminatie-activiteiten worden ontwikkeld volgens diverse formats en media (inclusief 'visuals'). Dit leidt tot een grotere bewustwording, stimuleert transformatief denken en stuurt de kennisuitwisseling tussen publieke en private actoren en het maatschappelijk middenveld. Diverse doelgroepen worden betrokken, zoals experten, gemeenschapsvertegenwoordigers, het maatschappelijk middenveld, belangenorganisaties, ambtenaren en andere publieke belanghebbenden.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemRECOMS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1830/09/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.