Resourceful and Resilient Community Environmental Practice

  • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
  • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)
  • De Waegemaeker, Jeroen (Projectbegeleider)
  • Kerselaers, Eva (Voormalig Projectbegeleider)
  • Ramirez Aranda, Mimi (Voormalig doctoraatsstudent)
  • Smaal, Sara (Voormalig doctoraatsstudent)

Projectdetails

Beschrijving

<strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><p>RECOMS heeft als hoofddoel om 15 jonge onderzoekers ('Early Stage Researchers', ESRs) te vormen om gemeenschappen te ondersteunen die op een veerkrachtige en spitsvondige wijze hun omgeving in een duurzamere, planeetvriendelijke richting willen sturen. Globalisering en ongelijke ontwikkeling leiden tot onze onduurzame manier van leven, produceren en consumeren. Dit leidt tot beperkte toegang tot, zelfs uitsluiting van of uitputting van lokale hulpbronnen. Ook de problemen van toegang tot energie nemen toe, evenals de milieu-onrechtvaardigheid en de voedselonzekerheid. De klimaatverandering maakt alles nog complexer en kwetsbaarder. Het RECOMS project gaat ervan uit dat creatieve spitsvondigheid en de veerkracht van gemeenschappen versterkend kunnen werken bij verbeteringstrajecten.&nbsp;&nbsp;</p> <p>ILVO begeleidt twee van de 15 ESRs:</p> <ul> <li>ESR14: Naar meer milieurechtvaardigheid: verbetering van de veerkracht van lokale voedselsystemen door de spitsvondige betrokkenheid van gemeenschappen</li> <li>ESR15: Participatorische GIS: bevorderen van het spitsvondig gemeenschappelijk beheer van open ruimte door dialoog en visievorming.</li> <li>p een transdisciplinaire manier</li> </ul><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><p>Zowel academische als niet-academische partners begeleiden de ESRs in hun doctoraatsproject. RECOMS omvat een uitgebreid trainingprogramma, met onder meer stages, seminaries, intervisies, ge&iuml;ntegreerd actie-onderzoek, communicatie-trainingen, symposia en twee doctorale zomeropleidingen. Transversaal doorheen alle trainingen en doctoraatstrajecten, is het gebruik van visuele en creatieve onderzoeksmethodes en -technieken, om zo de maatschappelijke betrokkenheid, de kennisoverdracht en de impact van het onderzoek te verhogen. ILVO is &eacute;&eacute;n van de begeleidende partners in bovenstaande opleidingstools.&nbsp;</p><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><p>RECOMS werkt volgens de principes van transdisciplinaire samenwerking en open science. Creatieve en innovatieve communicatie- en disseminatie-activiteiten worden ontwikkeld volgens diverse formats en media (inclusief 'visuals'). Dit leidt tot een grotere bewustwording, stimuleert transformatief denken en stuurt de kennisuitwisseling tussen publieke en private actoren en het maatschappelijk middenveld. Diverse doelgroepen worden betrokken, zoals experten, gemeenschapsvertegenwoordigers, het maatschappelijk middenveld, belangenorganisaties, ambtenaren en andere publieke belanghebbenden.</p><br/><div><strong> Financiering </strong><br />EU Horizon2020</div>
AcroniemRECOMS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/1828/02/22