Rijst remote monitoring: weerbaarheid t.o.v. klimaatsverandering en gewasbeheerspraktijken voor regionale adaptatie

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

In Tolima wordt een kwart van de Colombiaanse rijst geteeld, gebruikmakende van irrigatiewater van het Coello irrigatie district. De lokale landbouwers kennen de effectieve watervraag van hun gewas onvoldoende, met als gevolg dat ze gewoonlijk overmatig irrigeren. Dit leidt tot watertekorten tijdens het groeiseizoen, maar deze overmaat aan water leidt bovendien tot een hoge uitstoot van methaan, een belangrijk broeikasgas. Daarom willen we via remote sensing vanop drones en satellieten de waterstatus van het gewas beter in kaart brengen om de irrigatiesturing beter af te stemmen op de vraag van de plant.


 


 Zo willen we de kans op stabiele oogsten in een veranderend klimaat vergroten, waardoor ook de financiële weerbaarheid van de lokale bedrijven toeneemt. Verbeterde wetenschappelijke inzichten in de effecten van klimaatsverandering op de lokale teelt zullen toelaten om meer gefundeerde praktische richtlijnen te formuleren voor de landbouwers in de regio. In dit project zal er ook aandacht zijn voor het meer bewust maken van de lokale overheid van het belang om zich voor te bereiden op de effecten van klimaatsverandering.


Onderzoeksaanpak

Samen met UNIBAGUE en AGROSAVIA (Colombia) zetten we in op kennisopbouw en toepassing van gerichte irrigatiesturing bij de rijstteelt in Tolima in een wijzigend klimaat. Hiervoor gebruiken we dronetechnologie en satellietbeelden, in combinatie met machine learning en gewasmodellering als aanvulling op de reeds aanwezige irrigatie-infrastructuur. Door dit project in samenspraak met de lokale telers en overheden (o.a. UsoCoello) uit te voeren, verankeren we deze klimaatadaptatiestrategieën lokaal.


Relevantie/Valorisatie

Klimaatmodellen voorspellen dat Colombia in de categorie ‘heel kwetsbaar’ valt. Meer nog, het areaal land geschikt voor de teelt van rijst zal slinken met 60% en dit door een gewijzigd neerslagpatroon. Een aangepaste irrigatie bij de rijstteelt is daarom absoluut noodzakelijk. Toch zijn lokale landbouwers en overheden zich hier onvoldoende van bewust. Naast de praktische implementatie van een betere irrigatiestrategie, zorgt dit project dus ook voor bredere aandacht voor klimaatverandering.

AcroniemRICECLIMAREMOTE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/2031/12/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewaswetenschappen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.