Risico-analyse van quarantaine en alert organismen op planten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In het kader van het Belgisch beleid inzake de bescherming van de plantaardige sector en van de groene omgeving maakt ILVO wetenschappelijk onderbouwde PRA’s op. PRA staat voor ‘Pest Risk Analysis’. ILVO participeert eveneens in de opmaak van Europese PRA dossiers. Voor bepaalde bijzonder schadelijke organismen zijn er dwingende EU-maatregelen. Het is telkens de bedoeling om alle op ILVO aanwezige en internationaal beschikbare kennis rond een schadelijk organisme samen te brengen, om een actueel beeld te krijgen over het potentieel om schade te veroorzaken en de mogelijkheden voor beheersing.

  Onderzoeksaanpak
  Een PRA wordt opgemaakt voor een specifieke regio en volgens een vooropgestelde standaard (zoals de EPPO of EFSA standaarden). Onze experten van ILVO-Gewasbescherming zijn bijvoorbeeld betrokken bij de PRA opmaak voor Xanthomonas fragariae (EU-PRA) en Puccinia horiana (EU-PRA, EFSA initiatief). In elke PRA wordt systematisch de meest actuele wetenschappelijke informatie over het schadelijke organisme samengebracht: over diagnostiek, detectie, diversiteit, biologie en epidemiologie, over introductie- en verspreidingswegen, over de gevoeligheid van onze geteelde en natuurlijke plantenbestanden, over de beschikbaarheid van strategieën voor eradicatie of beheersing. Kennishiaten worden geïdentificeerd. Binnen een PRA kunnen de onderzoekers ook adviezen formuleren voor de overheid rond een fytosanitair beleid t.a.v. de bewuste ziekte of plaag.  

  Relevantie/Valorisatie
  De PRA is een noodzakelijk instrument voor de overheid om een succesvol fytosanitair beleid (fytosanitaire controles en maatregelen) uit te werken en eventueel handelsbarrières te bepalen, ter bescherming van onze economisch belangrijke plantensector en onze groene omgeving. Een PRA opmaak resulteert meermaals in het blootleggen van de nood aan verder relevant onderzoek. Vanwege het groot belang voor Vlaanderen en België is ILVO zeer actief op het vlak van quarantaine ziekten en plagen. Zo maken wij deel uit van nationale en Europese consortia voor onderzoek en opmaak van databanken (ERAnet EUPHRESCO projecten, QBOL-Barcoding, Q-bank curatorium).
  AcroniemWEB_PRA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.