Risico van inductie en overdracht van antibioticaresistentie tijdens de voedselproductie en -bewaring

 • Van Coillie, Els (Projectverantwoordelijke)
 • Van Meervenne, Eva (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit project is nagegaan wat de invloed is van voedselproductie en -bewaring van levensmiddelen op transfer van antibioticumresistentie. De voedselproductieketen blijkt niet alleen een passieve vector te zijn bij de overdracht van antibioticumresistentie van voeding naar mens. Ze heeft een actieve invloed op de overleving van antibioticumresistente bacteriën en op de overdracht van antibioticumresistentie. In omgevingen waar voedsel wordt verwerkt zijn vaak biofilms aanwezig. Er wordt een verband vermoed tussen biofilmvorming en plasmidetransfer via conjugatie. In de levensmiddelenindustrie hanteert men steeds meer minimale conserveringstechnieken gebaseerd op combinaties van stresserende factoren. De vrees bestaat dat de verwerking en behandeling van voedingsmiddelen ontwikkeling van antibioticaresistentie zou bewerkstelligen.


   

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste fase zijn de detectieprocedures geoptimaliseerd voor resistentietransfer voor zowel Gram-negatieve als Gram-positieve kiemen. Vervolgens is de invloed bestudeerd van biofilms op resistentie-ontwikkeling. Er is bepaald hoe milde conservering (temperatuur en gemodificeerde atmosfeer) invloed uitoefent op overdracht van antibioticumresistentie. De validatie is gebeurd op gekookte ham.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project heeft aangetoond dat biofilms een risicofactor kunnen zijn voor verspreiding van antibioticumresistentie. Koeling en verpakking onder gemodificeerde atmosfeer - twee veelgebruikte bewaringstechnieken aangewend ter voorkoming van bacteriële groei in de voedingsindustrie- verhinderen niet noodzakelijkerwijs de plasmidetransfer. Op gekookte ham als onderzoeksmatrix hebben we enkel transfer waargenomen bij densiteiten die de voedselveiligheidscriteria of –richtlijnen overschrijden. De resultaten van deze studie hebben we verspreid via posters en lezingen op nationale en internationale symposia en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Tevens maken ze deel uit van het doctoraatsonderzoek van Eva Van Meervenne.


   


   

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemFOODRESIST
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1031/03/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.