Roadmap geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden. De roadmap-oefening levert een lijst op van mogelijke pilootprojecten met een hoge kans op slagen. Het is de bedoeling om deze lijst te ontwerpen in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen.  

  Onderzoeksaanpak
  De leden van het Aquavalue consortium starten van een overzicht van geïntegreerde aquacultuur op Vlaams/Belgisch, Europees en wereldniveau, met voor elke vorm een swot analyse en een kwantitatieve strategische planningsmatrix. Aan de hand daarvan definiëren ze een aantal kansrijke senario's. Voor deze scenario's wordt specifiek voor Vlaanderen een waardeketenanalyse uitgevoerd. We bekijken ook het lokale vermarktingspotentieel, zowel qua eindproducten als qua benodigde technologie, diensten en know-how. We kwantificeren het innovatiepotentieel m.b.t. geïntegreerde aquacultuurproductie voor Vlaanderen. Finaal onderwerpen we een 2 tot 4 pilootprojecten aan een kosten-baten analyse om na te gaan in welke mate zij economisch haalbaar zijn.

  Relevantie/Valorisatie
  Maricultuur is volgens het bestaande Marien Ruimtelijk Plan enkel en alleen toegestaan in de windmolenparken met als bijkomende voorwaarde dat deze nutriëntneutraal- of -reducerend is. Het resultaat van het aquavalue-project wordt een advies naar de overheid omtrent 2 tot 4 pilootprojecten voor geïntegreede maricultuur die mogelijks in aanmerking komen voor subsidies via het EFMZV.
  AcroniemAQUAVALUE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1430/09/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.