Rodeland landschapsproject

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele, vlak in de buurt waar meerdere ILVO-sites met hun onderzoeksterreinen en proefvelden zijn gelegen. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken in het project  samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.


Onderzoeksaanpak

Via terreinacties bouwen de partners de komende jaren samen een natuur- en landbouwlandschap uit, waar veel plant- en diersoorten zich thuis voelen. Bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, kleine landschapselementen, routes voor zachte recreatie, integraal waterbeheer, erfgoed en onderzoek,… worden in de kijker gezet via onderlinge samenwerking. ILVO is in 2020 zelf begonnen met een ontwikkelingsproject 'onderzoekskouter'. Beide projecten, Rodeland en Onderzoekskouter plaatsen hun doelstellingen via constructieve samenwerkingen en kennisdeling in een logische samenhang.  


Relevantie/Valorisatie

We verwachten de ontwikkeling van een voor de maatschappij interessante groene open ruimte, die toegankelijker is gemaakt voor zachte recreatie: fietsen,  wandelen, genieten, spelen,tot rust komen.  Aan het (wetenschappelijk onderbouwd) informatieluik over het rodeland zijn er bijdragen vanwege ILVO. 

AcroniemRODELAND
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum5/07/1931/12/27

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.